Muistokirjoitus: Tarmo Nenonen, 1947–2022

Päätoimittaja Tarmo Nenonen menehtyi äkilliseen sairaskohtaukseen kotonaan 4.1.2022. Tarmo syntyi 8.3.1947 Onkamojärven rannalla Tohmajärvellä pienviljelijän perheeseen. Kolmilapsisen perheen esikoisen harrastuksia olivat pesäpallo, tarkka-ammunta, metsästys ja autot, joilla nuori mies huristeli – tarinoiden mukaan myös hurjasteli – ympäri pitäjää. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Joensuun Lyseon lukiosta 1968. Matka vilpertistä vastuunkantajaksi oli lyhyt, sillä kotikylältä löytyi myös puoliso

Hyvinvointia luvassa puheissa, mutta miten se saadaan aikaan

MIELIPIDE Lehdet ovat nyt aluevaalien alla mielipidekirjoituksia Siun sotesta pullollaan. Vastuullisia, positiivisesti tulevaisuuteen katsoen ja jokaiselle hyvinvointia luvaten. Kun nämä kaikki toteutetaan, pohjoiskarjalaisten hyvinvointi kohenee todellakin merkittävästi. Jokainen lukija kuitenkin ymmärtää, että toiveet ovat eri asia, kuin toteutus.

Avoimuus hyvinvointialueella

MIELIPIDE Olemme muodostamassa Suomeen uutta toimintamallia ja organisaatiorakennetta luodessamme hyvinvointialueet. Pohjois-Karjalassahan tällainen jo on. Ennen Siun sotea, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiessa kunnan alaisena, sen päättäjät tulivat oman kunnan vaalituloksen mukaisesti luottamushenkilöisistä lautakunnista. Nyt valta siirtyy suurelle alueelle. Jos pienet kunnat eivät saa edustajia, valta menee isommille eli täällä Joensuulle. On siis tärkeää äänestää oman kunnan

Työterveyshuollon rooli korostuu henkilöstöpulan kasvaessa

MIELIPIDE Palkansaajista suurin osa kuuluu työterveyshuollon palvelujen piiriin. Pääasiassa palvelut ovat ennaltaehkäiseviä, eikä sisällä sairaudenhoitoa. Työvoimapulasta kärsitään jo varsin monilla aloilla.  Liian usein työssä käyvät ihmiset jonottavat samoissa jonoissa hoitoon pääsyä kuin muutkin. Tämä voi tarkoittaa pitkiä poissaoloja työstä, sijaisten etsintää ja palkkausta, samaan aikaan kun vakituinen työntekijä odottaa hoitoa.

Siun Soten organisaation valuvika on korjattava

MIELIPIDE Hoitaessani päivittäin erikoissairaanhoitoon jonottavia potilaita, en voi ymmärtää, miksei joustavan hoitoketjun esteeksi  muodostunutta organisaation valuvikaa ole osattu korjata. 

Aluevaaleissa päätetään meidän jokaisen asioista

MIELIPIDE Lähiviikkojen aikana Suomessa valmistaudutaan ensimmäisiin aluevaaleihin, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle valitaan 59 valtuutettua päättämään alueemme sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Uusi aluevaltuusto tekee jatkossa päätökset meille jokaiselle tärkeistä arjen asioista.

Pelastuslaitoksen toiminta turvattava

MIELIPIDE Ensihoidon, pelastustoimen sekä sitä tukevan sopimuspalokunnan resursseista sekä rahoituksesta on huolehdittava. Riittävällä rahoituksella turvataan osaava henkilöstö, kalusto sekä nykyiset pelastusasemat maakunnassamme.

Räätälöityjä vammaispalveluja

MIELIPIDE Vammaisella ihmisellä on oikeus omaan kotiin, pysyvään asumiseen ja riittävään tukeen omassa kodissa asumisen mahdollistamiseksi.

Kolmannen sektorin roolia ei saa unohtaa hyvinvointialueella

MIELIPIDE Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ei selviä ilman järkevää ja tasapainoista kumppanuutta yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Tulevan hyvinvointialueen palveluja järjestettäessä on tuottajaksi valittava paikallisen arvion mukaan paras, laadukkain ja kustannuksiltaan järkevin toimija.

Rääkkylän terveyspalveluista pidettävä huolta

MIELIPIDE Rääkkylässä tarjottavat Siun soten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat puhuttaneet viime aikoina paljon. Esimerkiksi Timo Paakkunainen otti asiaan kantaa Kotiseutu-uutisissa ja Koti-Karjalassa.