Rääkkylän vuodeosaston tulevaisuus

MIELIPIDE Viikolla 14 saimme lukea paikallislehdestä, että Rääkkylän terveyskeskussairaalalle – siis vuodeosastolle – valmistellaan viiden kuukauden mittaista sulkua, toukokuusta lokakuuhun!

Kunnanjohtajan valinnasta

MIELIPIDE Menin maanantaiseen valtuuston kokoukseen avoimin mielin. Rivivaltuutettuna minulla oli hyvin vähän taustatietoa hakijoista, kuulopuheita lukuun ottamatta.

Hyvinvointialueen palvelustrategia tarjoaa mahdollisuuden pelastaa lähipalvelut

MIELIPIDE Parhaillaan uudet aluevaltuutetut valmistautuvat hyvinvointialueensa palvelustrategian luomiseen. 

Siun soten yhteiset talkoot

MIELIPIDE Kunnat päättivät yhdistää voimansa ja perustaa uuden kuntayhtymän Siun soten vuoden 2017 alusta. Eri kunnista siirtyvät viranhaltijat tekivät työtä oman työnsä ohessa yhteisen hyvän eteen. Työtä on riittänyt näihin päiviin saakka ja käytännöt ovat etsineet eri toimialueilla uomiaan.

Ukrainan pakolaisille varhaiskasvatusta

MIELIPIDE Liperin tulee varautua vastaanottamaan Ukrainan siviilejä ja mahdollisia Venäjän pakolaisia elinolosuhteiden kiristyessä naapurimaassamme.

Kannanotto maaseudun yrittäjien ja perheiden puolesta

MIELIPIDE Tämänhetkinen polttoaineen hinta ja kohonneet lannoitteiden hinnat ovat ajaneet viljelijät miettimään omaa tulevaisuuttaan ja sitä onko keväällä ylipäätään enää kannattavaa viljellä. Samaan aikaan maailmalla tilanne heikkenee ruoantuotannon suhteen ja maamme huoltovarmuus kärsii.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä yhdessä kuntien kanssa – HYTE-kertoimet käyttöön!

MIELIPIDE Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kuntien järjestämis- ja rahoitusvastuilta uusille hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden ratkaistavaksi tulee monia kiperiä kysymyksiä liittyen tarjottaviin palveluihin, mutta on syytä muistaa, että hyvinvointia ja terveyttä on tärkeää edistää myös kuntien toimesta.

Hyvinvointia luvassa puheissa, mutta miten se saadaan aikaan

MIELIPIDE Lehdet ovat nyt aluevaalien alla mielipidekirjoituksia Siun sotesta pullollaan. Vastuullisia, positiivisesti tulevaisuuteen katsoen ja jokaiselle hyvinvointia luvaten. Kun nämä kaikki toteutetaan, pohjoiskarjalaisten hyvinvointi kohenee todellakin merkittävästi. Jokainen lukija kuitenkin ymmärtää, että toiveet ovat eri asia, kuin toteutus.

Avoimuus hyvinvointialueella

MIELIPIDE Olemme muodostamassa Suomeen uutta toimintamallia ja organisaatiorakennetta luodessamme hyvinvointialueet. Pohjois-Karjalassahan tällainen jo on. Ennen Siun sotea, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiessa kunnan alaisena, sen päättäjät tulivat oman kunnan vaalituloksen mukaisesti luottamushenkilöisistä lautakunnista. Nyt valta siirtyy suurelle alueelle. Jos pienet kunnat eivät saa edustajia, valta menee isommille eli täällä Joensuulle. On siis tärkeää äänestää oman kunnan

Työterveyshuollon rooli korostuu henkilöstöpulan kasvaessa

MIELIPIDE Palkansaajista suurin osa kuuluu työterveyshuollon palvelujen piiriin. Pääasiassa palvelut ovat ennaltaehkäiseviä, eikä sisällä sairaudenhoitoa. Työvoimapulasta kärsitään jo varsin monilla aloilla.  Liian usein työssä käyvät ihmiset jonottavat samoissa jonoissa hoitoon pääsyä kuin muutkin. Tämä voi tarkoittaa pitkiä poissaoloja työstä, sijaisten etsintää ja palkkausta, samaan aikaan kun vakituinen työntekijä odottaa hoitoa.