Valtuustoaloitteesta Penttilään liittyen

MIELIPIDE Liperin kunnan valtuuston kokouksessa 26.2.2024 jätettiin valtuustoaloite Liperin Penttilä-rakennuksen käyttöönoton selvittämisestä varhaiskasvatuksen tarpeisiin neljän valtuustoryhmän sekä muutaman yksittäisen valtuutetun allekirjoittamina. Penttilä-rakennuksessa sijaitsevan Enwald-museon paikaksi esitettiin esimerkiksi Liperin kirjastoa. 

Valtuustoaloitteessa hehkutetaan Enwald-museon ainutlaatuisuutta, mutta kuinkahan moni allekirjoittaneista oikeasti tietää museon ja sen esineistön alkuperän ja arvon. Myöskään sen sijoittumista osana muita museokohteita ja Liperi-Seuran tekemää talkootyötä ei osata arvostaa. Liperi-Seura on kotiseututyötä tekevä yhdistys, jonka keskeisin toimintamuoto on Liperin maaseutumuseo Tähkän ylläpitäminen ja kehittäminen.

Pohjois-Karjalan Maakuntamuseo on 6.5.2014 antamassaan lausunnossa museon sijoittumisesta lausunut muun muassa ”Enwald-museon esineistön rahallista arvoa on mahdotonta määrittää, sillä kokoelma on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja ainutlaatuinen, myös maakunnan tasolla. Vanhimmat esineet ovat 1700-luvulta”. Lausunnossa todetaan myös, että nykyinen sijainti Penttilä-talossa palvelee parhaiten matkailijoita ja liperiläisiä sekä tukee myös koulujen kotiseutuopetusta.

Politiikka on yhteisten päätösten tekemistä ja niukkojen voimavarojen jakamista, johon liittyvät oleellisesti sekä yhteistyö että konfliktit, jotka pyritään ratkaisemaan siten, että vastakkaiset näkökannat tai edut sovitellaan yhteen.  Liperin kunnan talouden tasapainottaminen edellyttää, että kaikki ratkaisut, niin tilojen määrän kuin palvelujen sijoittumisen suhteen selvitetään.  Hyvän hallintotavan mukaisesti asioiden valmistelun tulee tapahtua kaikkien osapuolten mielipiteet ja tosiasiat huomioiden.

Marketta Kuikka, Viinijärvi (kok.)