Koulun lakkauttaminen on elinvoiman uhraus

MIELIPIDE Olemme saaneet lukea mediasta, miten eri kunnissa ja kaupungeissa on löydettävä säästökohteita hupeneviin verotuloihin. Nyt tuntuu, että näitä säästökohteita on lähdetty hakemaan ihan väärästä päästä; lapsista ja lapsiperheiden elämästä. Liperissäkin on käynnissä kouluverkkoselvitys.

Päätös lakkauttaa koulu herättää useita kysymyksiä paikallisen elinvoiman tulevaisuudesta. Koulut eivät ole vain oppilaitoksia, vaan ne toimivat keskeisenä osana yhteisöä, vaikuttaen asukkaiden hyvinvoinnin lisäksi alueen vetovoimaisuuteen ja taloudelliseen kehitykseen.

Koulujen sulkeminen vaikuttaa suoraan asukkaiden arkeen ja elämänlaatuun. Jos koulu siirtyy kauemmaksi, joutuvat oppilaat matkustamaan pidempiä matkoja, mikä vähentää nuoren harrastusmahdollisuuksia.  Koulun lakkauttaminen vaikuttaa myös alueen houkuttelevuuteen asuinpaikkana. Hyvin toimiva koulujärjestelmä on usein merkittävä tekijä, kun perheet harkitsevat muuttoa uudelle alueelle. Koulu antaa kasvot kunnalle ja vaikuttaa sen imagoon. Lakkauttamispäätös voi heikentää kunnan mainetta ja vaikeuttaa uusien asukkaiden houkuttelemista.

Yhtenä oleellisena asiana on, että kiinteistöjen arvot laskevat, koska koulun lakkauttaminen luo epävarmuutta tulevaisuudesta. Myöskään yritykset eivät tee investointipäätöksiä alueelle, koska toimivaa kouluverkostoa ei ole tarjolla. 

Koulun lakkauttamista harkitessa on välttämätöntä arvioida näitä vaikutuksia huolellisesti. Vaikka päätös voi tuoda lyhytaikaista säästöä, on pidemmän aikavälin seurauksia punnittava tarkasti. Koulut ovat investointi paikalliseen elinvoimaan ja tulevaisuuteen, ja niiden säilyttäminen on viisas valinta pitkällä tähtäimellä.

Tiedämme, että vauvoja syntyy vähiten sitten 1830-luvun, mutta niin kauan, kun oppilaita on vielä koulussa, on toivoa, että suunta voi vielä kääntyä toiseen suuntaan esim. muuttoliikkeen avulla.

Vai halutaanko, että viimeinen lähtijä sammuttaa valot kunnasta?

Tiina Karvinen

puheenjohtaja, Liperin Yrittäjät ry

 ja Merja Blomberg

toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

Vastaa