Kerran viikossa

Kotiseutu-uutiset on ilmestynyt melko tarkasti 45 vuotta. Ensimmäinen numero jaettiin liperiläistalouksiin 9.12.1966, ja Rääkkylä tuli levikkikartalle vuonna 1974. Koko ilmestymisensä ajan lehti on ollut paikallisessa omistuksessa. Toimituksella on Liperissä käytössään kaksi vuotta sitten uusitut tilat ja lehdentekotekniikka ohjelmineen päivitettiin tämän vuoden alussa.

Vuoden 1984 marraskuussa lehti muuttui kaksipäiväiseksi, kun se uhkasi yksipäiväisenä tukehtua paikallisten päivittäistavarakauppojen sivun ja puolen sivun ilmoituksiin. Ratkaisu osoittautui siihen aikaan toimivaksi.

Nykyisellään päivittäistavarailmoittelu on ollut lähinnä satunnaista ja kohdentunut torstain lehteen. Tämä on ollut osaltaan vaikuttamassa nyt tehtyyn ratkaisuun palata ensi vuoden alusta yksipäiväisyyteen ja valita ilmestymispäiväksi torstai.

Paluu yksipäiväisyyteen ei ole suinkaan ainutlaatuinen ilmiö. Maakunnan alueella on kaksi muuta paikallislehteä vaihtanut ilmestymiskertansa viimeisen vuoden aikana kahdesta yhteen. Tämänsuuntaista kehitystä voi arvonlisäveron tulon myötä povata enemmänkin. Vaikka veron maksajina ovat lukijat, hinnankorotukset heijastuvat lehtien levikkeihin.

Valtiovallan jääräpäisesti nyt ajama vero tilattaville lehdille osuu kaiken kaikkiaan erittäin huonoon ajankohtaan. Alan kustannukset ovat olleet yleistä hintakehitystä reippaammassa nousussa eikä paineita ole pystytty siirtämään enempää tilaus- kuin ilmoitushintoihinkaan.

Esimerkiksi Kotiseutu-uutiset korotti tälle vuodelle tilaushintaansa yhdellä eurolla eli noin 1,5 prosentilla. Samanaikaisesti lehden jakeluhinnat nousivat pahimmillaan kahdeksan ja painatushinnat yli viisi prosenttia. Yksipäiväisyys purkaa näitä paineita siten, että lehden tilaushinta jopa hieman laskee.

Vakavasti vuoden alusta uhkaava arvonlisävero tilattaville lehdille tuli sinetiksi monena vuotena käydylle keskustelulle lehden ilmestymistiheydestä. Ratkaisulla pystytään pitämään hintapaineet kurissa, jopa hieman ennen alv-ratkaisua tilaushintaa laskemaan.

Kotiseutu-uutisten vuosikerta on edelleen erittäin kilpailukykyinen, maakunnassa ilmestyvistä yksipäiväisistä edullisin. Lehti on tärkeä osa paikallista yritystoimintaa ja alueen identiteetin vaalimista. Paikallislehden merkitys huomataan useimmiten vasta sitten, jos sen ilmestyminen kokonaan loppuu.

Kotiseutu-uutiset on harjoitellut kerran viikkoon ilmestymistä kesäaikaan. Ratkaisu on osoittautunut perustelluksi ja toimivaksi. Sekä toimituksellinen sisältö että ilmoitukset ovat mahtuneet mainiosti mukavankokoiseen lukupakettiin, ja tuote on tuntunut lehdeltä myös lukijan kädessä.

Vuosikausia lehdelle on tullut palautetta vaatimattomasta, lähes poikkeuksetta kahdeksansivuisesta maanantain lehdestä. Ensi vuoden alusta se ”ongelma” poistuu. Yhtä lailla on saatu palautetta siitä, että keskimäärin 16-sivuinen paikallislehti kerran viikossa vastaa monen lukijan toiveita.

Toimitukselle yksipäiväisyys merkitsee lisäresurssia, vaikka joissakin tapauksissa uutistuoreus voi vähän kärsiäkin. Nykyisellään maanantain lehden kokoamiseen on jäänyt torstaina ja perjantaina vain puolitoista työpäivää. Jatkossa lehden sisältöön voidaan keskittyä entistä paremmin. Uskomme, että muutoksen hyvät puolet avautuvat myös lehden lukijalle.

Muutos yksipäiväiseksi ei aiheuta lehdessä henkilöstömuutoksia; päinvastoin avustajakuntaa on lisätty toimituksen tueksi. Liperi ja Rääkkylä säilyvät molemmat entiseen tapaan levikkikuntina.

Suuntaamme kohti lehden 50-vuotisrajapyykkiä painettuun paikallisviestintään edelleen vahvasti uskoen. Tässä työssä tarvitsemme sekä tilaajia että ilmoittajia monipuolisen sisällön takaamiseksi.

Paikallislehden ilmestymiskertojen muutos on lopulta kovin pieni asia tämän päivän jatkuvassa myllerryksessä.

Vastaa