Vettä vai colinaa?

Se, että hanasta juoksee puhdas vesi, kuuluu jokapäiväisiin itsestäänselvyyksiin. Normaalitilanteessa vesi on kirkasta eikä sen laatuun yleensä kiinnitetä huomiota. Kahvi kiehuu, astiat puhdistuvat ja kylmä vesi on parhaita juomia ympäri vuoden.

Kun tämä olotila järkkyy, syntyy pahimmassa tapauksessa isojakin ongelmia, vähimmillään kysymyksiä ja epätietoisuutta. Liperissä ongelmat ovat olleet vähäisiä, mutta viime viikolla herättiin Viinijärvellä uuteen tilanteeseen. Verkostovesi ei ollut käyttövedeksi kelpaavaa.

Viinijärven alueen vedenlaatuun liittyy edelleen avoimia kysymyksiä, joihin saadaan vastauksia ehkä tänään, kun viimeiset näytetulokset valmistuvat. Ongelman aiheuttajaa ei ole löydetty, ei edes vesitorni kokonaan tyhjentämällä. Verkostoon on päässyt suolistoperäisiä bakteereja, mutta mistä, sitä ei vieläkään tiedetä.

Tapaus osoittaa, että elintärkeäksi koettu vesijohtojärjestelmäkin on haavoittuva ja vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja seurantaa. Säännölliset näytteenotot paljastivat ongelman tuoreeltaan ja pienellä viiveellä tieto kulki vedenkäyttäjille.

Vaikeissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa tiedottaminen asukkaille ei yleensä satu kaikkien mieleen. On syytä muistaa, ettei jokaiseen tapaukseen sopivaa kaavaa ole. olemassakaan. Jos kyse on hengenvaarasta tai vakavista vammautumisriskeistä, on tietenkin toimittava mielellään ylikorostetun ripeästi. Vain tällä tavalla pysyvät vahingot vältetään.

Liian innokas tiedottaminen lievemmissä tapauksissa taas voi synnyttää tarpeetonta hysteriaa, joka ei välttämättä rajoitu pelkästään ongelma-alueelle. Jälkikäteen on hyvä joka tapauksessa miettiä avoimesti menettelytavat myös tiedonkulun osalta.

Rauhoittava asia on ollut se, ettei kolibakteerien joutuminen käyttöveden joukkoon ole aiheuttanut mainittavia terveydellisiä ongelmia. Viinijärveläiset ovat suhtautuneet tilanteeseen kiitettävän maltillisesti, mutta kyselyjä on tullut muidenkin verkostojen alueilta. On hyvä, ettei koko kunta ole yhden vesiosuuskunnan tai –verkoston varassa.

Vastaa