Hukkaan heitetyn energian mittaus

Viime aikojen kuumimmat asiat Liperin politiikassa ovat olleet kunnanhallituksen käsittelemä vaitiolosopimus ja jo marraskuun lopulta rattaissa rasahdellut sivistyslautakunnan kohtalo.

Kunnanhallitus teki viime kokouksessaan vaitiolosopimuksesta hyvän ratkaisun, ja jätti asian pöydälle. Toinen varteenotettava vaihtoehto olisi tietysti ollut lopettaa koko asian puinti ja luottaa nykyisiin lakeihin ja asetuksiin – niiden merkitystä korostaen.

Kun sisäinen epäluottamus nousee ja korostetusti nostetaan esille, se synnyttää ihmetystä ja lisäkysymyksiä kuntalaisten keskuudessa. Vaikka kyse on yksittäistapauksista, epäilyksen siemen jää helposti laajemminkin itämään. Avoimuus ja terve sisäinen ilmapiiri ovat parhaat ulkoisenkin kuvan luojat.

Päätettävät asiat, joita lait tai asetukset eivät ole erityiseen suojeluun määrittäneet, ovat nykykäytännön mukaan avoimia kuntalaisille. Käytäntö on tässä kulkenut onneksi hyvään suuntaan, kun asioista edellytetään mahdollisuutta keskustella etukäteen.
Sivistys ja lautakunta on hiertänyt Liperissä pitkän aikaa. Nykyisellä lautakunnalla meni ensimmäinen vuosi harjoitellessa ja toinen kättä vääntäessä. Kunnanhallitus on kokenut lautakunnan niskottelevana ja hankalana asioiden valmistelijana, lautakunta puolestaan on korostanut, ettei sen tehtävänä ole toimia kenenkään kumileimasimena. Lautakunnan sisäinen tasapainokin on horjahdellut ulkoisten vaikutteiden mukana.

Uuden lautakunnan valintaa valmistelleen valiokunnan puheenjohtaja viittaa mahdollisuuteen, että puolueet esittäisivätkin uuteen toimielimeen entisiä jäseniä. Tämä olisi vain osoitus jääräpäisyydestä, joka ei mahdollista normaliin päiväjärjestykseen siirtymistä. Päinvastainen menettely olisi askel paremman yhteistyön suuntaan.

Kuntakin oli omalta osaltaan kohtalaisen kärkäs vaatimalla äänitysasiassa nopeaa poliisitutkintaa. Valiokunnan perusteluissa ei mainintaa rikostutkinnasta ole; antaisiko se viitteitä ratkaisusta, jota odotellaan lähiaikoina.
Liperiin on syytä toivoa pikaista rauhaa ja hyvää tahtoa. Kunnallisessa päätöksenteossa ja talouden hallinnassa pitäisi pystyä keskittymään olennaisiin asioihin ja valmistelemaan tulevaa, suunnitellen ja paneutuen.

Taroeellinen kehittämisaika menee aivan muuhun, paljon epäolennaisempaan. Se ei ole toki tässä maassa mitään ainutlaatuista. Kärhämiä, jos jonkinlaisia, on vireillä vähän joka puolella. Toimisikohan kirjastosta lainattava mittari tässä tapauksessa hukkaan heitetyn energian määrän ilmaisijana?

Huolestuttavinta Liperissä on kuitenkin se, ettei kädenväännölle näytä olevan näkyvissä loppua. Kyse ei ole merkeistä päätellen tilapäisestä ilmiöstä. On ennakoitu, että kiistely jatkuu huhtikuun eduskuntavaaleihin saakka, mutta merkit viittaavat vahvasti siihen, ettei riidoille tule loppua ääntenlaskennan päätyttyäkään.

Erimielisyydet ovat edenneet henkilötasolle ja luottamuspula on molemminpuolinen. Valtuuston vahvat puolueet ovat päättäneet panna kovan kovaa vastaan ja pienemmät ryhmät, eräänlainen kunnallinen oppositio, pyrkii käyttämään kaikki mahdolliset vaikutuskeinonsa. Tämä ilmenee mm. ennätysluokkaa olevilla kantelu- ja valitusmäärillä.

Vastaa