Kouluruokaan tullut reipas hintamauste

Samanaikaisesti kun koulujen säästöistä on väännetty kättä ja äänestetty valtuustossa, ovat ruokahuollon kustannukset karkaamassa käsistä. Sivistysosastolla tehty laskelma osoittaa sekä viime vuoden toteutuman että tämän vuoden talousarvion osalta merkittäviä lisäkustannuksia.

Vuonna 2009 koulujen ruokahuollon kustannukset nousivat lähes 120 000 euroa eli 15,7 prosenttia. Tälle vuodelle lisämenoja on budjetoitu 160 000 euroa eli lähes 20 prosenttia. Viidessä vuodessa Liperin ruokahuollon kustannukset ovat nousseet runsaalla 50 prosentilla.

Ainakin osin kustannusten nousu selittyy uusinvestoinneilla, lähinnä ruokapalvelukeskuksen rakentamisella Jyriin. Investointien vaikutus näkyy lautakuntien menoissa lähinnä korkeampina vuokrina ja kuntataloudessa kasvaneina korkokustannuksina ja suurempina poistoina. Yleensä investointien myötä tulee myös lisää henkilöstökuluja. Tarvikkeiden hinta on hieman noussut, mutta se ei näyttele merkittävää osaa menotalouden kasvussa.

Muutokset ovat kuitenkin sen verran suuria, että on aiheellista kysyä – edes jälkikäteen – ovatko kaikki investoinnit olleet perusteltuja ja onko niiden myötä saatavissa edes pitemmällä tähtäyksellä säästöjä aikaan. On otettava tietysti huomioon myös se, että kokonaisuuden hoito edellyttää toimintojen kehittämistä ja uuden rakantamista. Paikalleen jämähtämällä ajaudutaan vain museoalueen ylläpitoon ja huoltoon.

Tuoreessa sivistysosaston laskelmassa kiintyy huomio erityisesti kahteen muutokseen. Ne koskevat kädenväännön kohteina olleita Ristin ja Vaivion kouluja. Niiden ruokahuoltokustannuksiin on budjetoitu tälle vuodelle huimat kasvuluvut: Ristin koululle noin 76,7 ja Vaiviolle 86,4 prosenttia. Vastaavasti esimerkiksi Salokylän koulun osalta muutos on vain 27,5 prosenttia, Liperin ja Viinijärven molempien alle 50 prosenttia.

Laskelma paljastaa myös sen, että koululaisten aterioilla on aivan erilainen hintalappu riippuen siitä, missä ruokansa nauttii. Kouluruoka Ristin oppilaille maksaa sivistysosasston laskelman mukaan peräti 11,04 euroa ja toiseksi kalleinta ateria on vaiviolaisille, 7,18 euroa. Käsämässä, kirkonkylällä, Viinijärvellä ja Ylämyllyllä syödään kaikissa alle neljän euron kouluruokaa.

Mikä Vaiviossa ja Ristissa nosti ruoan vuodessa aivan eri taksoihin, lähes tuplasi sen edellisvuodesta? Esimerkiksi neljän edellisvuoden aikana kasvu Ristin osalta oli yhteensä hieman yli 10 prosenttia, Vaiviossa noin 16 prosenttia. Kasvuvauhti tarkoitti vain muutamaa prosenttia vuotta kohti.

Luvut ovat tietyllä tavalla nollasummapeliä paperilla. Niiden pitäisi kuitenkin kertoa kustannusvastaavuus ja pitää menoseuranta ajan tasalla. Isot muutokset edellyttävät aina tarkkaa pohdintaa ja avointa perustelua.

Vastaa