Kekrikiitoksesta uusiin haasteisiin

Liperiin saatiin viime perjantaina merkittävä valtakunnallinen tunnustus. Se tuli vanhan ruokaperinteen vaalimisesta ja elvyttämisestä. Liperi-Seuran aktiivit saivat ansaitun kiitoksen määrätietoisesta ja uhrautuvasta talkootyöstä.

Ruokaperinteen tallentaminen siihen tänä kesänä liitettyine näyttelyineen on sitä toimivuutta, jota yleisön kiinnostus vanhoihin asioihin edellyttää. Joskus vain näyttää siltä, että tällaista työtä osataan arvostaa parhaiten oman pitäjän ulkopuolella.

Jotenkin pussin perälle jääneessä museossa ja kesän näyttelyissä ei ollut aivan toivottua vilskettä. Markkinointia on ollut, esitteisiin on panostettu, mutta enemmänkin kävijöitä olisi alueelle mahtunut. Toivottavasti paikkakunnan koulut ottavat museot syksyn ohjelmaansa.

Ehkäpä nyt liperiseuralaisten ja ennen kaikkea sen naisväen aktiivisuus ja työn tulokset poikisivat valtakunnallisen kiitoksen myötä lisää paikallista kiinnostusta. Sen olettaisi synnyttävän yhä useamman mielessä halun lähteä mukaan työhön, joka on todella merkittävää oman kotiseudun kannalta pitemmälläkin tähtäimellä.

Liperi-Seuralla on iso haaste jo nykyisen toimintansa ylläpitämisessä. Kaiken lisäksi pöydällä odottaa maakunnallisestikin merkittävä urakka nykyisen maatalousmuseon tason nostamisessa uuteen vaiheeseen. Hanke maaseutumuseosta on otettu vakavasti ja se odottaa rahoitusta suunnittelun viimeistelyyn ja sen jälkeen käytännön toteutukseen. Tämän harppauksen myötä siirryttäisiin harrastustasolta iso askel kohti vakiintunutta käytäntöä.

Hanke kokoaisi maakunnallista maseutuperinnettä ja tarjoaisi pohjaa myös alan tutkimukselle. Liperi saisi valtakunnallisesti kiinnostavan tutustumis- ja käyntikohteen.

Paitsi yksittäisten projektien vetämiseen, Liperi-Seura tarvitsisi tulevina vuosina myös keski-ikäisen ja nuoren polven huomion ja tuen. Yleensä kiinnostus menneiden asioiden vaalimiseen syntyy jostain kimmokkeesta, ehkä hetkellisestä kokemisesta tai elämyksestä. Valtakunnallinen tunnustus tähän saakka tehdystä työstä voisi olla aivan hyvin sellainen. Se osaltaan todistaa, että asiat ovat tänä päivän hyvin hanskassa, mutta myös jatko on turvattava.

Tunnustus ruoka- ja kekriperinteen vaalimisesta antaa lisäpontta tulevan kekritapahtuman kehittelyyn, mutta se on hyvä osoitus osaamisesta ensi kesänä Joensuun seudulla elokuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettäville valtakunnallisille Kotiseutupäiville. Liperillä on oma roolinsa tämän tapahtuman onnistumisessa.

Parhaimmat onnittelut kaikille niille, jotka Liperi-Seuralle langenneen tunnustuksen saamiseen tavalla tai toisella vaikuttivat. Kekriruoasta lienee tulossa vuosittainen tapahtuma. Monipuolisten ja tasokkaiden perinnetallenteiden merkitys nousee vuosi vuodelta. Niihin uhrattu aika ja raha ei ole mennyt hukkaan.

Vastaa