Kireäksi ommellussa kukkarossa reikiä

Tämän vuoden tärkeimpiä asioita Liperissä on ollut ja on edelleen kuntatalouden kunnostus. Kriisiryhmät ovat olleet kevään työllistettyinä ja käytännön tasolla on tingitty olemattoman pienistäkin asioista. Nyt nostetaan kuitenkin jo käsiä tältä vuodelta tulevan tappion edessä, ja kukkaron pohjassa on havaittavissa huolestuttavia reikiä.

Alkukesän paikallisuutinen ja keskustelun aihe on ollut ensi kesän valtakunnalliselle Suviseura-tapahtumalle myönnetty 40 000 euron avustus. Kunta on lisäksi tukenut paikkakunnalle tulevaa suurkokoontumista mm. maksuttomin vesipalveluin.

Suviseura-organisaatio laittoi ryhdikkäästi pisteen keskustelulle ja ilmoitti, ettei se ota vastaan valtuuston äänestyspäätöksellä ja puheenjohtajan äänellä käytännössä ratkennutta avustusta.

Vaikka asia sinällään lienee loppuunkäsitelty, päätöksenteko antaa aiheen jälkipohdintaan. Kunnanhallitus puolsi avustusta yksimielisesti, vaikka päätös ei pöytäkirjasta pikaluennalla ilmennytkään. Päätös tehtiin talousraportin käsittelyn yhteydessä ja päätöksessä viitattiin vain muutamiin määrärahamuutoksiin.

Kun ainakaan kahdella aiemmalla Suviseura-paikkakunnalla eivät kunnat olleet myöntäneet tapahtumalle suoranaista rahallista tukea, tuntuu päätös kaiken kaikkiaan hätäiseltä ja huonosti pohjustetulta. Tällaisessa tilanteessa ajadutaan helposti puolivillaisiin ratkaisuihin.

Ainakin valtuuston äänestyspäätös osoitti kohtalaista hämmennyksen tilaa. Positiivista oli lähinnä se, ettei valtuutettuja jyrätty ryhmäpäätöksiin, vaan kukin äänesti omantuntonsa mukaan. Puolet valtuustosta halusi osoittaa ylimääräistä vieraanvaraisuutta – yhteisestä kukkarosta.

Samassa lehdessä (Kotiseutu-uutiset 25.6.09) etusivulla kerrottiin, että Paloaukean päiväkodin sisätilaongelmien selvittely ja korjaaminen vie rahaa siinä määrin, että tarvittavat määrärahat joudutaan ottamaan Honkalammen koulun kattoremontista. Koulun kattoremonttiin oli varattu 30 000 euroa, josta kaksi kolmasosaa käytetään mm. päiväkodin lattian korjaamiseen. ”Katon uusiminen siirretään tuonnemmaksi heikon taloustilanteen vuoksi”.

Samanaikaisesti kuin kierrätetään näppylähanskoja, ollaan valmiita ulkopuolisiin avustuksiin. Tällä tavoin joutuu kunnan säästötoimien uskottavuus kovalle koetukselle.

Lopputulos osoittaa, että kuntalaisten mielipiteellä ja palautteella voi olla iso merkitys. Kunnan rahatuesta kieltäytynyt suviseuraorganisaatio perustelee päätöstään valtuuston ratkaisuun kohdistuneella arvostelulla. Järjestäjät eivät pelkästään todenneet, että päätös aiheuttaa kuntalaisten keskuudessa voimakasta erimielisyyttä, vaan he toimivat ongelman poistamiseksi. Siitä kymmenen pistettä ja arvostusplussa päälle.

Paikallislehti on vuodesta 1985 alkaen kiittänyt ja kannustanut paikkakuntalaisia hyviin tekoihin. Seuraavaa Vuoden Tekoa valittaessa Suviseuraväen suoraselkäisyys ansaitsee tulla ainakin mietittäväksi, vaikka se ei paikallisuuden kriteeriä oikein täytäkään.

Liperiläisten kritiikki on kohdistunut kunnan päätökseen, ei suviseurajärjestäjien toimintaan. Liperin oloissa poikkeuksellisen suuri vierasjoukko on lämpimästi tervetullut ensi kesänä leipäpitäjän pelloille tapahtumaansa.

Vastaa