Näköislampaita ja tienvarsinäkymiä

Liikenne ei ole vain sitä mitä tien päällä tapahtuu. Kyse on kokonaisuudesta, myös siitä, millaisessa ympäristössä liikumme. Siihen voimme vaikuttaa yhtä lailla kuin muut huomioon ottavaan liikennekäyttäytymiseemme.

Liperin kirkonkylä saa ilmeisesti jo alkukesästä päällystetyt ja viimeistellyt kevyen liikenteen väylät, jotka lisäävät liikenneturvallisuutta ja parantavat pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden olosuhteita merkittävästi. Lopultakin – lähiaikoina – käynnistyvä Keskustien remontti parantaa kuntakeskuksen kokonaiskuvaa ja tekee tilaa muille taajamateiden korjauksille. Yksi ongelma poistuu, mutta korjaamista riittää tuleville vuosille kaikissa pitäjän taajamissa.

Uutta ilmettä on luvassa myös teiden varsille. Salokylän kyläyhdistys on tehnyt esimerkillistä työtä vuodesta toiseen puhdistamalla talkoovoimin tienvarret kylän molemmin puolin. Samanlaisia talkoita voisi suositella kylätoimikunnille ja muille yhdistyksille eri puolille pitäjää, ja yhtä lailla myös Rääkkylään.

Pro Liperi on kehittänyt usean vuoden ajan kirkonkylän viihtyisyyttä Joensuuhun menevän tien varren Luhtapuiston-Vainolammen aluetta kunnostamalla. Maisema on muuttunut pusikosta silmää hiveleväksi koivikoksi ja huoltoasemien takapihasta on lampaineen tullut lasten ja aikuisten suosittu tutustumis- ja virkistymiskohde. Leijonien rakentamat pitkospuut ja lintutorni ovat täydentäneet kokonaisuutta ja avanneet lähellä – mutta silti monen tavoittamattomissa – olleen vesijättömaan retki- ja tutustumiskäyttöön.

Tänä kesänä ei tien varressa voi tarkkailla lampaiden laiduntamista, mutta taiteellisille taipumuksille Pro Liperi heittää haasteen. Yhdistys on kutsunut kaikkia asiasta kiinnostuneita taiteilemaan näköislampaan alueelle. Haasteeseen voivat vastata ja kilpailuun osallistua sekä yksityiset, yhdistykset ja yritykset. Kilpailuaika on alkanut ja viimeisten lumien katoaminen vauhdittanee paikallisen taiteen heräämistä. Lampaita voi rakennella myös kotiverstaassa, kunhan ne sitten sijoitetaan puistoon paikalleen. Nimikkolammasperinne voi hyvin jatkua erilaisista materiaaleista tehtyjen töiden myötä.

Lampaat voi taiteilla esimerkiksi puusta, risuista, oljista, kankaasta tai mistä tahansa luontoon soveltuvasta materiaalista. Kielletyllä listalla on kuitenkin lasi, joka rikkoutuessaan on suuri ongelma luonnolle.

Kilpailutyöt ovat alueella liikkuvien nähtävissä koko ajan, mutta isompi katselmus ja töiden palkitseminen tapahtuu 13. kesäkuuta Vainolammen ympärikävelytapahtuman yhteydessä. Uutta ovat myös kesän toritapahtumien yhteydessä järjestettävät luontopolkukierrokset.

Oman asuinympäristön viihtyisyyden nostaminen ei vaadi läheskään aina säkillistä rahaa. Riittää kun on halua, innostusta ja talkoohenkeä. Hyvin hoidettu ympäristö, tienvarsineen, ilahduttaa myös satunnaista kulkijaa. Huonosti hoidetuista, roskaisista paikoista tehdään valitettavasti johtopäätöksiä asioiden kehnosta tilasta vähän muutenkin.

Vastaa