Talviajan rajoituksetko kesäkäyttöön!

Joskus kirjoituspöydän ääressä tehtyjä ratkaisuja on vaikea ymmärtää, tai löytää niille pitäviä perusteluja. Joskus asioiden vieminen eteenpäin on harvinaisen työlästä, vuosien odotuksen vaativaa. Liperin kirkonkylän ja Ylämyllyn väliltä löytyy hyvä käytännön esimerkki kumpaankin.
Talviajan nopeusrajoitusten jäädyttäminen pysyviksi ympäri vuoden ei vaatinut tiepiiriltä paljon aikaa eikä syvällistä pohdintaa. Siitä liikkui huhuja jo alkuvuodesta, mutta ilman enempiä lausunto- tai kyselykierroksia tiehallinto jakoi uudet kartat, joissa muutoksesta ilmoitettiin. Tutut satasen tieosuudet jäivät talven jäljiltä pysyvästi kahdeksankymppisiksi.
Kyselemättäkin on selvää, että ratkaisua perustellaan liikenneturvallisuustekijöillä. Jotta liperiläisten ja erityisesti kirkonkyläläisten liikenneturvallisuus nousisi potenssin kaksi, alennettiin myös Liperin ja Käsämän välinen tieosuus pysyvästi 80 km/h –alueeksi.

Liperin ja Ylämyllyn välin nopeuksien pudottaminen ei ole linjassa tieosuuden muun kehityksen kanssa. Kun pitkän taistelun jälkeen tiehallinto suostui rakentamaan alkukesästä viimeisteltävän kevyen liikenteen väylän Salokylän ja kirkonkylän välille, olisi muutostarpeen olettanut itse asiassa reippaasti vähenevän. Tielle kun on saatu samalla myös turvallisuutta parantava valaistus.

Tähän saakka kevyen liikenteen väylää vaatineet ovat perustelleet kantaansa mm. pyöräilijöiden turvattomuudella. Vaikka tie on lähes kauttaaltaan suora, sen leveys ei suosi rinnakkain liikkumista. Kevyen liikenteen väylän puuttuminen on rajoittanut mm. pyöräliikennettä kaupungin suuntaan. Tiehallintoa se ei ole tätä ennen saanut kuitenkaan asettamaan tieosuudelle uusia nopeusrajoituksia viime kesän tietyöalueita lukuun ottamatta. Tuntuu aivan siltä, ettei kirjoituspöydän ääressä ole ollut käytettävissä ajantasaista tietoa tilanteen muuttumisesta.

Autoilijoilla on perinteisesti taipumus vastustaa nopeusrajoituksia, joilla toki on kiistaton vaikutuksensa liikenneturvallisuuteen. Nyt tulleen palautteen perusteella yllätys ja pettymys paikallisella tasolla on ollut poikkeuksellisen suuri. Tämä johtuu siitä, ettei muutokselle nähdä riittäviä perusteita. Ratkaisu tuntuu ikään kuin pilaavan sitä positiivista liikenneilmastoa, joka tiepiirin muiden toimien myötä on viimeisen vuoden aikana Liperissä virinnyt.

Nopeuksien alentaminen ei edes ole yksiselitteinen turvallisuuden tae. Liian alhaiseksi määrätty nopeus voi vaikuttaa autolla ajavan mielialaan – ”saada sapen kiehumaan”, ja saattaa johtaa lainrikkomuksiin tai muihin harkitsemattomuuksiin. Se puolestaan voi aiheuttaa tarpeettomia ohituksia ja liikenneturvallisuuden vaarantumista sitä kautta.
Jossain määrin ymmärrettävämmältä olisi tuntunut nyt tehtyjen muutosten sijaan Salokylän ja Ylämyllyn välin rajoitusten alentaminen. Se olisi ollut jatkumoa koulun kohdalla vaihtuvien alhaisten ja perusteltujen rajoitusten perään.

Ratkaisu synnyttää myös toivomuksen paikallisen äänen kuulemisesta ja asiantuntemuksen huomioon ottamisesta. Autoilijoilta mielipidettä nopeusrajoitusten alentamisesta on ehkä turha kysyä, mutta kunnan organisaatioista pitäisi löytyä kokonaisnäkemys ja ajantasainen vastaus kysymyksiin.

Tiepiiri saattaa olla liian iso taho pyörtämään kerran lukkoon lyömiään päätöksiä, kun se ei oikein tahdo sujua pienemmiltäkään päättäjiltä. Tässä tapauksessa toivoisi kuitenkin uutta harkintaa, neuvonpitoa ja jopa tehtyjen ratkaisujen uusimista. Kun tienpitoon liittyviä suunnitelmia on tarve päivittää paikallisella tasolla, olisi se ollut oikea hetki myös tältä osin kokonaisratkaisujen tekemiseen.

Kuntakeskukseen asti ulottuvan kevyen liikenteen väylän ja jatketun tievalaistuksen myötä Liperin kirkonkylä oli astumassa askelen kaupungin suuntaan ja sen painoarvo myös asuinpaikkavalintojen suhteen oli nousussa. Nopeusrajoituksen alentaminen viidenneksellä jatkaa ajoaikaa Ylämyllylle tai kaupunkiin vain muutamalla minuutilla, mutta sen vaikutus on enemmän tunnepuolella. Tämä on takapakkia uudelle ajattelulle.

P.S.
Se toinen esimerkki alussa mainituista aikaa vaativista käytännön toimista on nyt valmistuva kevyen liikenteen väylä. Siitä käytiin noin vuosikymmenen kädenvääntö, eikä liperiläisten ponnekkaasti esittämä liikenneturvallisuuden parantamistarve perusteluna rakentamista yhtään vauhdittanut…

Vastaa