Ruisleivällä ei ole yhtä tiettyä, oikeaa muotoa – onneksi.