Siun sote – miun mietteet

Ikuisuusaiheesta, sotesta ei vaalien jälkeen ole kovin paljon puhuttukaan. Luulisi asian taas nousevan valtakunnantasollakin esille kunhan hallitusneuvotteluihin ihan oikeasti ryhdytään. Nythän on keskusteltu vasta siitä ketkä sopivat keskustelemaan keskenään. Monissa maakunnissa myös täällä Pohjois-Karjalassa edetään palvelujen suunnittelussa kuitenkin omaa tahtia.

Siun sote -hanke on saanut valmiiksi ehdotuksen siitä, miten kuntien terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen sekä Pohjois-Karjalan keskussairaalan ja Honkalampi-keskus toiminnat yhdistettäisiin 1.1.2017 alkaen. Hankkeen loppuraporttia esitellään ja asukkaita kuullaan ensi tiistaina Rääkkylässä. Tilaisuus on tärkeä ja siksi sallittaneen näin tekstimainontana yllytys osallistumiselle.

Minä sitä vaan en osaa olla ihan varma turvataanko tällä mallilla perusasiat. Ensiksikin se, että kunnat ovat ratkaisevassa asemassa palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta päätettäessä. Ja toiseksi, että palvelut käytännössä toteutetaan lähiyhteisötasolla – näitä lähiyhteisöjä maakunnassamme ovat juuri kunnat. Eli jos nyt vielä toistaisin – kuntien asemaa palvelujen turvaajana ei tule rapauttaa ja palvelun käytännön tekijöiden tulee olla kiinteä osa koko lähiyhteisöä. Ja vielä toistan senkin: sosiaali- ja terveyspalveluja ei saa erottaa kunnan muista toiminnoista ja toimijoista kuten yhdistyksistä, seurakunnista ja niin edelleen.

Keskittämisen ”pukinsorkka” se helposti vilahtaa tässäkin mallissa – vai lievemmin niin, että keskittämisen uhka se leijuu tässäkin mallissa. Seuraavassa esimerkki: se toki on vain maininta loppuraportin alkuyhteenvedossa, mutta juuri sen johdosta sote-hanketta ja sen perusteita valtakunnankin tasolla todella hyvin heijastavaa.

Raportissa todetaan ”sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioista tehtyjen kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten perusteella toimintaympäristöstä riippumattomia sosiaali- ja terveydenhuollon onnistumisen peruselementtejä ovat … ” ja sitten pitkä luettelo, jotka löytyvät raportista, tässä ei tila riitä. Lisäksi todetaan ”käytettävissä olevan tutkimustiedon pohjalta monet edellä kuvatut onnistumista ennakoivat elementit ovat Siun sote – tuotantomallin osalta jo olemassa.”

Minua edellä olevassa ihmetyttää se, kun näin pitkälle vietyä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ei ole toteutettu missään, ei siis missään päin Eurooppaa, eikä koko maailmassa niin mitkä ovat ne kansalliset ja kansainväliset tutkimukset, joihin vedotaan. Ehkä kannattaisi puhua mieluummin mielipiteistä ja arvioista, tai ehkä pelkästään arvailuista

Pitkään on muuten mielessäni ollut tehdä uunikalaa suolakuoressa. Minulla on ollut sitä varten vuosia, vuosia sitten ruutupaperille kirjoitettu ohje. Se on tietysti jossakin – siellä mihin olen sen laittanut, mutta kun en muista mihin. Internet tulee tietysti avuksi ja sieltä löytyy ohjetta ”kalaa suolakuoressa” vaikka kuinka monia. Käyttäkää ohjetta, jossa ei käsketä laittaa suolaa kalan sisälle vaan ainoastaan kalan alle ja päälle eli kuoreen. Muutoin käy niin kuin minulle: ei tullut uunikalaa suolakuoressa vaan tuli suolakalaa uunissa. Ovat Leilan mielestä kuulema ihan eri ruokalajeja. Mutta kesällä koetetaan uudelleen ja ihan itse pyydetystä kalasta.

Vastaa