Kappalainen Eero Kuikanmäki pitää Tarinatupaa hyvänä matalan kynnyksen seurakunnan kohtaamispaikkana.