Mitte Holappa käyttää viisiakselista CNC-konetta, jolla pystyy tekemään nimensä mukaisesti useita työvaiheita.