Taimi Viskari innostui kehyskudonnasta niin, ettei malttanut tauolle tulla muiden kanssa. Työstä tulikin hieno.