Juha ja Mikke tietävät, miten koulun ruokalassa toimitaan.