Heikki Kontkasen ympärillä pihanäyttelyssä näkyy erilaisia tuotteita, jotka on mahdollista jatkossa siirtää asiakkaan ympäristöön digitaalisesti.