Äänestä, saat puheoikeuden

”Seurakunta tukee ja auttaa lapsiperheitä kasvatustyössä, jakaa elämänohjeita itseään etsiville nuorille, pitää ovet avoimina myös hengenravintoa kaipaaville aikuisille. Äänestämällä vaikutan toiminnan jatkuvuuteen ja kehittämiseen”.

Näin ”joikhaa” liperiläinen Wimme Saari saamen kielellä, toki myös suomeksi käännettynä. Hän tukee ja kannustaa seurakuntalaisia liikkeelle, valitsemaan parhaillaan käynnissä olevissa vaaleissa sellaiset edustajat, joiden arviointi- ja päätöksentekokykyyn tämä uskoo.

Kannustukseen on helppo yhtyä – erityisesti tällaisena aikana, jolloin kirkosta keskustellaan ja myös seurakunnissa tehtävät päätökset ovat tavallista suuremman tarkkailun alla. Oikea tapa vaikuttaa tuleviin ratkaisuihin on ottaa kantaa niiden näkemysten puolesta, joihin itse nojaa. Kun itse osallistuu äänestämällä, syntyy tavallaan perusteltu oikeus myös jälkiarviointiin ja -seurantaan. Ja palautteen antamiseen edustajalleen.

Vaali-innostus näyttää ennätykselliseltä. Tuoreen julkisen keskustelun ja myllytyksen rinnalla helposti unohtuu se, että seurakunnat aukovat uusia uria esimerkiksi tarjoamalla näissä vaaleissa aiempaa nuoremmille mahdollisuuden vaikuttaa. Ensimmäistä kertaa ehdokkaansa pääsevät valitsemaan 16-vuotiaat. Tuo ikä pitää olla mittarissa viimeistään virallisena äänestyspäivänä 14.11. Lisäksi edellytetään tietysti evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenyyttä.

Aktiivisen äänestysinnon voi tulkita myös tueksi viime aikoina kovaan myllytykseen joutuneelle kirkolle, joka joutuu taiteilemaan kohtalaisen keskellä tietä. Isot horjahdukset puolelle tai toiselle merkitsevät ”perälaudan vuotamista”, satoi tai paistoi. Miinus äänestysaktiivisuudessa olisi uusi isku kirkon julkikuvaan.

Äänestäjällä on apuvälineenään mielenkiintoinen vaalikone. Tosin siellä on vain osa ehdokkaista mielipiteineen – eikä kysymyksiä ole viety paikalliselle tasolle. Oma testaus toi sellaisen tuloksen, ettei enempää kärkeen sijoittuneen kuin viimeiselle sijalle jääneenkään numero piirry äänestyslippuun…

Liperissä valitaan kirkkovaltuustoon 23 ja Rääkkylässä 15 jäsentä. Neljään tulevaan vuoteen sisältyy sekä merkittäviä taloudellisia ratkaisuja että kauaskantoisia henkilövalintoja.

Kannattaa vaikuttaa, kun siihen on mahdollisuus ja runsaasti vaihtoehtoja.

Vastaa