Liian halpaa tonttimaata?

Liperissä on pidetty vuosien varrella lukematon määrä erilaisia seminaareja, mutta tuskin koskaan nostettu riittävän vakavasti ja kokonaisvaltaisesti kunnan tonttipolitiikkaa pohdittavaksi.

Kun johonkin erikoiseen linjaukseen ja menettelyyn on kiinnittänyt huomiota, on saanut yleensä myötäilevän vastauksen. Ongelma on tunnustettu, mutta mitään ei ole tapahtunut.

Kuntalaisten olisi syytä nostaa iso haloo, jos kunnan omistamilla metsillä valtiolta vaihdettu entinen varuskunta-alue olisi jäänyt hyödyntämättä ja rakentamatta. Tältä osin suunnitelmat ovat toteutuneet kiitettävästi. Vaikka verokertymä ei olekaan vielä räjähtänyt käsiin, tehdyillä ratkaisuilla on merkittävä vaikutus pitemmällä tähtäyksellä.

Jyrin rakentamisen talousvaikutukset alkavat näkyä pikkuhiljaa käytännössä, muun muassa ensi viikon puolivälissä kun kiinteistöverot tulevat maksuun. Kunta kerää kiinteistöveroa arvion mukaan noin 300 000 euroa edellisvuotta enemmän.

Jyri on tuonut kunnan maapohjalle aivan uuden hintalapun tullessaan. Kun puolenkymmentä vuotta sitten sai “tiskin alta” rantatontin mökin rakentamiseen noin 50 000 eurolla, sama raha ei riitä enää omakotitonttikauppoihin Ylämyllyllä.

Ostajilta on jäänyt ilmeisesti huomaamatta, että kunta myy kirkonkylältä ja Viinijärveltä kaavoitettua tonttimaata 0,17 eurolla/neliö. Koko tontin saa hieman yli 200 eurolla, kaikkine kuluineenkin hinta jää reilusti alle tonnin. Kooltaan tontti on lähes kaksinkertainen Jyriin verrattuna.

Kunnanvaltuusto heräsi elokuun lopulla ja keskusteli kirkonkylän ja Viinijärven tonttien hintojen nostotarpeesta, ”jotta niiden arvostus nousisi uuden hintalapun myötä”.

Ongelma ei ole niinkään ollut hinnoittelussa kuin tasapainoisessa tarjonnassa ja markkinoinnissa. Jos kirkonkylän ja Viinijärven tonttimaan valmiutta nostettaisiin hinnankorotuksen rinnalla, saattaisi ostajien kiinnostuskin paremmin herätä. Muutama vuodesta toiseen tarjolla netissä roikkuva vaihtoehto ei ostajaa sykäytä.

Kolmitaajamaisena – ja myös haja-asutusalueen vaihtoehdot tarjoavana – kuntana Liperillä olisi erinomaiset mahdollisuudet esitellä erilaiset vahvuudet omaavia ja erihintaisia vaihtoehtoja. Rakentamista suunnittelevalla olisi nykyistä enemmän liikkumavaraa päätöksentekoon. Liperin mahdollisuuksien esiin nostaminen lisäisi myös tonttikauppojen kokonaismäärää. Maaseutumaiset vaihtoehdot isojen vesien äärellä eivät tuskin vähentäisivät Ylämyllyn suunnankaan kauppoja.

Valmiuksen ja sillä perusteella hintojen noston myötä on syytä nostaa esiin eri vaihtoehtojen ja sijaintipaikkojen vahvuudet ja heikot puolet. Nykyistä aktiivisempi ja monipuolisempi tarjonta edellyttää koko tajolla olevan paletin markkinointia rinnakkain ja riittävin perustein.

Viinijärvellä näyttäisi nyt lähtevän toteutumaan rivitalohanke – pitkän odotuksen jälkeen. Kirkonkylällä odotusta on kestänyt pian parikymmentä vuotta, vaikka kysyntää sopiville kohteille uskoisi löytyvän.

Kunnan tasapainoinen kehittäminen kaipaa nyt tonttiasioiden pöydälle nostamista ja uudelleenarviontia. Tehokkaan toiminnan tulokset näkyvät Jyrissä, mutta koko kirjo pitää ottaa käyttöön.

Voimakas rakentaminen yhdelle alueelle näkyy aina viiveellä tulevina palveluina tai niiden puutteena. Keskittymisestä aiheutuu myös jo olemassa olevien palvelujen alikäyttöä. Tämä näkyy käytännössä mm. taajamakoulujen pienenevissä oppilasmäärissä.

Vastaa