Lähtölaukaus kehitykselle?!

Aurinko paistoi kauniisti ja vuodenaikaan nähden lämpimästi, kun maanantaina juhlittiin kirkonkylän tiejärjestelyjen ja Salokylän-kirkonkylän kevyen liikenteen väylän valmistumista. Juhlapuhuja palautti mieliin – ehkäpä tarkoituksella – hankkeen alkuvaiheet puhumalla 15 miljoonan projektista. Sen verran tuon ajan rahassa järjestelyt maksoivat.

Syvä öljyltä haiseva kuoppa juhlapaikan vieressä kertoi, ettei kaikkea ole vielä saatu valmiiksi. Alueella sijainneiden huoltoasemien pohjista toinen on puhdistettu, mutta toisessa on vielä urakkaa. Kalliopohjan löytyminen on ilmeisesti antanut lupauksen urakan onnistumisesta. Liperin kirkonkylän liikenteellisesti parhaan paikan hyödyntäminen on mahdollista vasta, kun uutta ei tarvitse suunnitella eikä rakentaa kaatopaikan päälle.

Tiejärjestelyt ja kylän yleiskuvan kohentuminen luovat perusteltua uskoa tulevaan. Vaikka esimerkiksi liikenneympyrään ei tullut varsinaista taideteosta, suunnittelija ja rakentaja näyttäisivät onnistuneen hyvin kokonaisuuden rakentamisessa. Urakan myötä moni sellainen paikka, jota ei maallikko osannut odottaa, pantiin kuntoon. Valaistuksella ja pienillä yksityiskohdilla luotiin lisäksi vähän tavanomaisuudesta poikkeavaa ilmettä.

Sekin, että taajaman kupeessa ja sisällä asetetaan jalan ja pyörällä liikkuvat ja heidän turvallisuutensa etusijalle, on perusteltu ja kannatettava asia. Ja ehkä merkittävin turvallisuustekijä on kevyen liikenteen väylän valmistuminen kirkonkylän-Salokylän välille. Se avaa uuden väylän Ylämyllylle ja kaupunkiin mahdollistaen sekä työssäkäynnin että kuntoilun pyöräillen tai vaikkapa rullaluistimin.

Kevyen liikenteen väylän valmistuminen poistaa ikään kuin ahdistuksen tai tukoksen. Kirkonkylällä on helpompi hengittää. Kirkonkylä on ollut oikeastaan tuon tiejärjestelyjen odotukseen kuluneen 15 vuoden ajan pysähtyneessä – tai paremminkin taantuvassa tilassa. Kerrostalo-, rivitalo- ja liiketilarakentaminen on ollut nollassa eikä palvelurakenne ole päässyt vahvistumaan.

Yksi kehittämisen este on ollut nyt tiejärjestelyjen nyötä kuntoon saatu ja maan puhdistuksen osalta kuntoutuva ns. torialue liikenteellisesti erinomaisella paikalla. Maaomistuksen pirstoutumisen vuoksi ei tähän saakka ole ollut mahdollisuuksia minkäänlaiseen suunnitteluun eikä kehittämiseen. Uskotaan, että nyt meneillään olevat neuvottelut avaavat uudenlaisia näkymiä.

Yksittäiset toteutumat eivät välttämättä muuta hetkessä kehityksen suuntaa. Kun näitä myönteisiä ratkaisuja on jo nyt useita ja toivottavasti syntymässä lisääkin, odotukset paremmasta ovat perustellut.

Tiejuhlan myötä myös yritykset ja yksittäiset kuntalaiset saivat haasteen omalta osaltaan asuin- ja elinympäristön viihtyvyyden kehittämisestä. Siihen haasteeseen kannattaa tarttua.

P.S.
Tiejuhlassa ei erikseen mainittu eikä kiitetty Keskustien pinnan uusimista, ja sehän toteutettiinkin kunnan oman varoin. Kiitos siitä tässä sekä alueella asuvilta että muilta tien käyttäjiltä. Enää ei tarvitse määrävälein asiasta muistutella.

Vastaa