Neljän viljan tonttitarjontaa

Leinosenlammen ja kirkonkylän omakotitontin välinen ero on matkassa noin 15 kilometriä ja euroissa noin 85.000 euroa. Kukapa olisi moista uskonut, kun joskus patteriston maita tallasi. Varuskunta-ajan rahayksikössä tuo ero on melko tarkasti puoli miljoonaa markkaa.

Jyristä tuohon hintaan huudettu tontti on omakotitalon rakennuspaikaksi todella hyvänkokoinen ja se sijaitsee Leinosenlammen rannalla. Kauppahinnasta voi päätellä, että joku on oikeasti halunnut juuri tuon alan ja tuon maiseman. Odottaa sopii, että sille paikalle nousee hulppea omakotitalo.

Kirkollakin tontit ovat kohtalaisen kokoisia ja monesta niistä on lampinäkymä (Riihilampi). Vapaana on muutamia puolentoista tuhannen neliön tontteja, joiden hinnat alkavat 750 eurosta. Kirkonkylän tonttitarjontaan kaivattaisiin kuitenkin kipeästi myös muita vaihtoehtoja kuin sinänsä viihtyisä, mutta jostain syystä huonosti myynyt Kuusikkolan alue.

Jyrin hinnat ovat asettuneet ehkä odotettuakin korkeammalle. Se vahvistaa näkemystä varuskunnan maakaupan onnistumisesta. Vaihtoehtona olisi aivan hyvin voinut olla entisen varuskunta-alueen luisuminen jollekin joensuulaiselle toimijalle, vaikka virallisesti Liperin maaperällä vielä oltaisiinkin. Nyt alueen rakentaminen on kääntänyt Liperin asukasluvun kasvuun ja vaiheittain se näkyy myös verotulojen määrässä.

Omakotirakentaminen on monen vuoden ajan luonnollisesti keskittynyt Jyriin ja sille valmistellaan edelleen jatkoa. Liperiläiset itse ovat rakentaneet omakotitalonsa ensisijaisesti maaseudulle, moni perinteiseen pihapiiriinsä. Monelle omakotitalon paikkaa katsastavalle on saattanut kuitenkin syntyä virheellinen kuva siitä, ettei Liperistä löydy muita varteen otettavia vaihtoehtoja.

Vaikka suhdanteet rakennusalalla eivät ole nyt huipussaan ja tunnelma on kaikkialla odottava, luo uusi aika myös mahdollisuuksia. Rakennustarvikkeiden hinnannousu on pysähtynyt ja kilpailu asiakkaista kiristyy, ammattimiehiä on entistä paremmin saatavilla ja tonttimarkkinoille tulee runsaasti erilaisia vaihtoehtoja, toivottavasti Liperissäkin.

Kunnan kolme taajamaa ja haja-asutusalue ovat luonnostaan hyvä pohja erilaisille vaihtoehdoille. Jyrin viimeisin hintaesimerkki osoittaa, että korkeahintaisillakin tonteilla on ottajansa, kunhan ne vain ovat sopivalla etäisyydellä kaupungista ja maisema miellyttää silmää.

Kirkonkylälle, Viinijärvelle ja haja-asutusalueelle jää erinomaiset kilpailuvaltit, kunhan ne vain otetaan käyttöön. Haja-asutusalueella on jo sinänsä edellytyksenä tietyn kokoinen tontti, mutta myös hiljaiseloa viettäneissä taajamissa on riittävästi asuinrakentamiseen soveltuvaa maata viihtyisän pihapiirin tarpeisiin, ja peruspalvelut vähintään yhtä laajasti ja yhtä lähellä kuin Ylämyllyllä.

Kun tähän lisätään vielä sopivasti painotettu hinnoittelu, on tarjonta ostajan kannalta hyvin mielenkiintoinen. Matka kirkonkylältä kaupunkiin vie vain kymmynkunta minuuttia enemmän ja Viinijärvellä tulee Joensuun rinnalle vaihtoehdoksi Outokumpu.

Hintahaitari tonttivaihtoehtojen välillä on tällä hetkellä hämmästyttävän suuri. Olisi suorastaan ihme, jos edulliselle maapohjalle rakentaminen ei nousisi tulevina vuosina entistä haluttavammaksi vaihtoehdoksi.

Avaimena ratkaisuun on oikein toteutettu ja hoidettu markkinointi. Siihen ei tarvita taikatemppuja, vaan olemassa olevan tilanteen selvittäminen mainonnan ammattimiehelle. Kunnollinen esite, josta olisi suoraan nähtävissä eri paikkojen plussat ja miinukset, olisi nyt “käypää valuuttaa”. Lisänä tarvitaan herkkyys kaikilla tasoilla esitemateriaalin jakeluun.

Esimerkiksi kaikille uusille luottamusmiehille ja -naisille tarjoutuisi hyvä tilaisuus olla oman kuntansa markkinoijia, kun käytössä on “kättä pitempää” kiinnostuneelle tarjottavaksi ja lähetettäväksi.

Vastaa