Tasapainottaminen tulevana haasteena

Äskettäin valittu ja vuoden alusta työnsä aloittava uusi kunnanvaltuusto saa isot haasteet eväikseen. Keskeisin haaste – kuntatalous – on tosin osin isommissa käsissä.

Kunta voi tietysti huokaista monen muun köyhän tavoin helpotuksesta, kun sillä ei ole turbulenssiin joutuneita osakkeita merkittävästi salkussaan. Pohjois-Karjalan Sähkön omistusta löytyy, mutta energiayhtiö on kaikkein vakaimpia sijoituskohteita tänä aikana. On erinomainen asia, että sähköyhtiön omistus on pidetty maakunnan omissa käsissä.

Liperin velkataakka on kasvanut tasaiseen tahtiin tämän vuosikymmenen investointien myötä. Nyt rasitus näkyy sekä korkomenoissa että poistojen kautta tuloksessa. Sähkön topakat osingot saavat nettomenot näyttämään vielä kohtuullisilta, mutta pelkät lainakorot huitelevat vuositasolla jo miljoonassa eurossa.

Virkamiehet syöttävät luottamushenkilöille äkäistä käärmekeittoa talouden käänteistä kertoessaan, sillä se on maan tapa. Tulosta ja tulevaa kaunistelemalla ei tosin saadakaan kuin ikäviä yllätyksiä aikaan.

Talouden ohjakset on pidettävä entistä tiukemmin käsissä, mutta se ei suinkaan merkitse pelkkää jarrun polkemista. Tulevan ennakointi on vaikea laji, mutta se on suositeltava harrastus. Juuri nyt tarvitaan pitemmän tähtäyksen suunnittelua ja ratkaisujen pohjustusta.

Liperissä on uusilla valtuutetuilla, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenillä talouden lisäksi kaksi muutakin isoa asiaa sisäistettävänä ja hallittavana.

Liperi opettelee Outokummun kanssa sosiaali- ja terveystoimen yhteiseloa ensi vuoden alusta alkaen. Kuntaliitosta ei syntynyt, mutta OkuLi-yhteistyössä on kyse taloudellisesti erittäin merkittävästä kunnallishallinnon osasta. Liperi saa palkkalistoilleen pari sataa uutta työntekijää, tosin Outokummun kustantamina.

Yhteisen ponnistelun pohjana on valtiovallan tahto, joka on edellyttänyt vähintään 20.000 asukkaan alueiden muodostamista sosiaali- ja terveystoimen pystyssä pitämiseksi. Ja kun tämä ”toive” on saatu käynnistysvaiheeseen, nostetaan keskusteluun jo uusia toimintamalleja.

Ilmapiiri uudistuksen aattona on kieltämättä odottava. Sisäänajo vie oman aikansa eikä aivan kaikki sujune sillä tavoin kuin paperilla on kaavailtu. Kysymysmerkkejä sisältyy tulossa oleviin muutoksiin. Vähäisin näistä ei ole ikäihmisten hoidon painopisteen siirtäminen laitoksista koteihin. Vasta käytäntö osoittaa, miten uusi järjestelmä toimii.

Haaste, jossa onnistumisessa olisi heijastusvaikutukset vähän joka suuntaan, on yhteisen Liperin kehittämishengen löytäminen tosimielessä ja kokonaisuuden oikea arvottaminen. Päättäjillä on tähän saakka ollut liian herkkä halu huolehtia ensisijaisesti oman kulmakuntansa asioista, mutta nyt jos koskaan tarvittaisiin koko kunnan kehittämishenkeä.

Ylämyllyn ja Jyrin kasvu on ollut kunnalle ensiarvoisen tärkeä asia. Se on pitänyt asukasluvun nousussa ja alueen rakentaminen on antanut monelle työtä ja toimeentuloa. Tässä Liperi on ollut yksi harvoista Pohjois-Karjalan plussakunnista tällä vuosituhannella.

Kaikkien etu olisi huolehtia jatkossa tasapainoisesta pitemmän aikavälin suunnittelusta ja kehittämisestä, jolloin vältytään tekohengitykseltä tietyillä osa-alueilla. Viinijärven ja kirkonkylän taantumiin on jo havahduttu, ja molemmissa uhkaa jäädä valmiiksi rakennettua koulukapasiteettia käyttämättä. Merkittävää rakennustoimintaa ei ole aikoihin syntynyt, vaikka siihen pitäisi olla kaikki luontaiset edellytykset olemassa.

Rakennusalan näkymät eivät ole tällä hetkellä hurrattavat, mutta nyt hyvä aika valmistella kunnassa koko Liperin kattava suunnitelma ja tarjonta, johon sisältyisi erilaisia ja eri hintaisia vaihtoehtoja. Valinnan tekeminen jäisi asunnon ostajalle itselleen. Jyri on edelleen hyvä vaihtoehto, mutta kiinnostuneille on tarjottava muutakin kuin kehotus netissä poikkeamiseen. Tonttien hintataso on jo sen verran kova, että edullisia vaihtoehtoja arvostetaan uudella tavalla.

Kirkonkylän ja Viinijärven kerros- ja rivitalorakentamisesta on syytä muistaa, ettei taantuma siihen pure, kun nykyinen olotila on ollut pysyvä. Asunnoilla tulee jatkossakin olemaan kysyntää, sillä palvelut ohjaavat sitä esimerkiksi kunnan sisällä keskuksiin päin. Tarvitaan vain uskoa ja riittävästi vaihtoehtoja. Muutokset talou­dessa ohjaavat usein myös kysyntää aiemmasta poikkeavaan suuntaan.

Vastaa