Kevyttä väylää kiertoliittymään

Liperin kirkonkylälle valmistuvan kevyen liikenteen väylän ja keskeisen risteyksen uuden kiertoliittymän merkitys ja laajuus ovat avautuneet sitä mukaa kun työt edistyvät. Paitsi että ne ovat liikenteellisesti ja liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä, ne antavat koko tälle suunnalle aivan uuden, nykyaikaisen ilmeen. Voisi sanoa, että pätkä elintärkeää valtimoa, joka kaupunkiin päin on aina puuttunut, on pian liitetty paikalleen.

Vaikka päällystystyöt kevyen liikenteen väylän osalta jäävät ensi kevääseen, on vahva ote ja työn jälki jo hyvin nähtävissä. Kohteeseen sisältyy uuden rakentamisen lisäksi myös paljon entisen kunnostamista ja tiealueiden maisemointia. Kunhan päällystys on valmis ja istutettu ruoho viheriöi tien pientarilla, avautuu uusi ilme täydessä mitassa silmiin.

Kevyen liikenteen väylä tuo aivan uuteen valoon mahdollisuuden pyöräillä huomattavasti entistä turvallisemmin kaupungin suuntaan ja aina kaupunkiin saakka. Nykyisellä Liperintiellä ajaminen on innostanut vain rohkeimmat liikenteen sekaan, ja tätä kautta antanut ehkä turhankin vaatimattoman kuvan reitin todellisesta käyttötarpeesta.

Kun työssäkäynti Liperistä kaupunkiin ja päinvastoin on hyvin yleistä, on helppo povata kevyen liikenteen väylän valmistumisen ja kuntoiluinnostuksen lisäävän työmatkojen tekoa pyöräillen molempiin suuntiin. Sorapinnalle väylä rakentuu vielä tämän vuoden puolella, kun Härkinlammen kohdalla oleva kosteikko täytetään. Sen jälkeen pääsevät lenkkeilijät ja hiihtäjät tallaamaan reittiä ellei runsas lumentulo aseta liikunnalle esteitä. Talviauraus kun ei kuulu vielä tämän talven palveluihin.

Vaikka monta vuotta odotettu hanke ei sinällään kuulu taajamien kehittämiskohteiden piiriin, se antaa tulevalle työlle poikkeuksellisen hyvän ponnistuspohjan. Kirkonkylä kevyen liikenteen väylineen ja tievalaistuksineen ei ole enää mikään pussinpohja ja peräkylä, jonne ajaessaan tuntee liukuvansa ajan hermolta pois. Samalla se haastaa korjaamaan heikkoon kuntoon päässeitä taajamateitä pikavauhdilla.

Liikennejärjestelyjen saaminen ajan tasalle, asettaa odotuksia myös kiertoliittymän kupeessa olevan alueen käytölle ja suunnittelulle. Maanomistus on pirstoutunut eikä kirkonkylän keskeisimmälle paikalle ole saatu sen sijaintia vastaavaa käyttöä. Torille on vaikea löytää ottavampaa paikkaa, mutta alue soveltuisi myös liike- ja asuinrakentamiseen.

Oman mausteensa asiaan tuo kiertoliittymän keskelle sijoitetusta taideteoksesta noussut vilkas keskustelu ja kuntalaisten kapinointi talousarviomäärärahaa vaille päätettyyn ratkaisuun. Moni kuntalainen on – aivan perustellusti – sitä mieltä, että Liperi ei ole Laitila eikä sitä voida pitää enempää kana- kuin munapitäjänäkään. Palaute ei ole rajautunut pelkästään hyväksytyn työn yksityiskohtien kritisointiin, vaan samalla on – aivan oikein – tarjottu muita vaihtoehtoja kanojen tilalle.

Nyt syntynyt tilanne kuvastanee muutenkin kuntalaisten ja asian valmistelijoiden näkemyseroja, joita puidaan valitettavasti jälkijättöisesti. Pohjustus ja päätökset tehdään valmiiksi ja niihin on sitten palvelujen käyttäjien tyytyminen.

Kotiseutu-uutiset julkaisi teknisen lautakunnan listan liitteenä olleen havainnekuvan tulevasta taideteoksesta ennen lautakunnan kokousta, ja menettely lienee synnyttänyt jonkinmoista närää. Tähän suuntaan tulisi yhteisistä asioista tiedottamista kuitenkin viedä.

Monipuolinen keskustelu ennen päätöksentekoa olisi monessa asiassa tarpeellista, jopa välttämätöntä. Tätä kautta saataisiin mm. paikkakunnan perinteisiin ja historiaan liittyvät näkökohdat paremmin esiin. Toivottavasti tämä jälkikäteen käytävä keskustelu ei saa työn tekijää lyömään hanskojaan tiskiin, sillä nuorella taitajalla on hyvät näytöt aiemmista onnistumisistaan.

Vastaa