Liperiläisillä etsikkoaika

Miten sinä kehittäisit omaa elinympäristöäsi? Sitä kysytään Liperissä nyt erityisesti kirkonkylän ja Viinijärven väeltä, vähän varovammin ylämyllyläisiltäkin. Kesäasukkaatkin voisivat lisätä lusikkansa soppaan.

Ylämyllylle on tullut Jyrin rakentamisen myötä reippaasti uusia asukkaita ja kunnan teollisuus on keskittynyt perinteisesti Välikankaalle. Runsas viikko sitten käyttöönotettu venttiilitehdas toi jälleen uusia kaivattuja työpaikkoja. Ylämyllyllä kysytään, miten palvelut ehtivät kasvun perässä, muissa taajamissa mietitään, millä edes nykyiset palvelut saadaan säilymään.

Avainasemassa ovat ennen kaikkea työpaikat. Siellä, missä niitä on ja syntyy, siellä menee paremmin. Palvelujen kysyntä kasvaa ja alue virkistyy muutenkin.

Kirkonkylä ja Viinijärvi ovat olleet pitkän aikaa menettäjän asemassa. Kirkonkylällä on esimerkiksi meijerin toimintojen alasajo merkinnyt isoa miinusta työpaikkojen määrissä. Korvaavia työpaikkoja on syntynyt kovin vähän, ja heijastuma näkyy pitkällä aikavälillä mm. kerrostalo- ja rivitalotuotannon puuttumisena. Samassa tilanteessa on ollut myös Viinijärven taajama, jossa yritykset rivitalojen rakentamiseksi ovat kaatuneet kysynnän puutteeseen.

Asuntotuotannon pitkäaikainen nollakasvu on vakava viesti myös kuntapäättäjille. Kysynnän heräämistä on odotettu kirkonkylällä 80-luvun lopulta saakka. Vasta käytännön toimet voisivat antaa kaivatun merkin suunnan muuttumisesta. Onneksi omakotirakentaminen Jyrin lisäksi myös haja-asutusalueilla on ollut vireää.

Nyt eletyt vahvan kasvun vuodet eivät ole tuoneet käännettä parempaan. Hajanaiset maanomistusolot esimerkiksi kirkonkylän keskeisillä rakennuspaikoilla ovat osaltaan estäneet uusien ratkaisujen syntymisen.

Välimatka Joensuuhun ei ole kirkonkylän kehittymisen este, eikä kymmenen kilometriä pitempi matka kaupungista Viinijärvellekään ole ohittamaton ongelma. Luontoa ja palveluja löytyy molemmista taajamista ja esimerkiksi vesillä liikkumisen ja kalastuksen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Epäkurantit tontit ovat ehkä jääneet kaupankäynnin tulpaksi, ja monipuolisia vaihtoehtoja tarvitaan koko ajan. Yksi avainasioista on tonttitarjonta järvinäköalalla ympärivuotiseen asumiseen. Siihen löytyy – ainakin teoriassa – erinomaiset eväät sekä Viinijärveltä että kirkonkylältä.
Toinen kehittämisen avaimista on omien asenteiden reivaaminen samalla uudelle kurssille. Jos omat asuinympäristön arvostukset ovat kunnossa, leviää näkemys helposti laajemmallekin. Oikein suunnattu markkinointi ja tehokas tarjonta voivat tuoda yllättävän hyvän tuloksen.

Kehittämiskierros sijoittuu vaalien alle ja eväänä on lisäksi rahan niukkuus. Nyt koottavasta materiaalista syntyy toivottavasti käyttökelpoinen pohja toimiville suunnitelmille eikä lopputulos jää pelkän sipistelyn asteelle. Positiivista pohjaa on sikäli olemassa, että kevyen liikenteen väylä kaupungin suuntaan on lopulta syntymässä ja kirkonkylän risteystä laitetaan kuntoon. Töiden ripeä edistyminen on hyvä esimerkki muullekin rakentamiselle. Ripeys onkin tarpeen, sillä työt osuvat vilkkaimpaan kesäaikaan.

Kuntalaisilla – ja myös kunnan kesäasukkailla – on oiva tilaisuus sanoa oma mielipiteensä ja tuoda kehittämisideansa esiin. Närästystä aiheuttavat tietyt epäkohdat, ja niihin on nyt syytä painokkaasti puuttua. Mökkiläiset – muualta näkemyksensä ammentaneina – voivat osaltaan tuoda aivan uutta näkökulmaa pieniin yksityiskohtiin ja suuriin linjoihin.

Kuntalaisten kuulemistilaisuudet ovat tuoneet kehittämistoiveita esille, mutta valitettavan laiskasti on näihin kutsuihin vastattu. Nyt eletään taajamien kehittämisessä etsikkoaikaa, jota ei tule heti uudelleen tarjolle.

Kotiseutu-uutisten palstat ovat avoinna kuntalaisten ja mökkiläisten ideoille ja mielipiteille. Sitä kautta asiat menevät sekä hankkeen vetäjien että päättäjien tietoon ja työstettäväksi.

Kesäkuu on hyvää kirjoittamisen aikaa. Pitkät ja lyhyet ajatukset käyttöön ja postiin – tai sähköpostiin. Lehden osoite löytyy näiltä sivuilta, jos se ei ole tiedossa.

Vastaa