Iso harppaus – terveydeksi?

Liperin ja Outokummun sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen etenee vakain askelin ja ilmeisen yksissä tuumin. Molempien osapuolten valtuustot ovat pitäneet oman seminaarinsa ja antaneet plusmerkkiset jatkoeväät. Kaupungin ja kunnan yhteinen seminaari on ohjelmassa runsaan viikon kuluttua, ja sitten on lopullisten päätösten aika. Vaikka pientä rutinaakin rattaista kuuluu, hanke viilataan ensi vuoden alusta alkavaksi.

Päätös on suurempi kuin moni sitä kuvittelee. Sosiaali- ja terveystoimi muodostavat kaupungin ja kunnan menoista noin kaksi kolmasosaa. Hyvin merkittävä osa Liperin ja Outokummun kunnallisesta hallinnosta ja euroista siirtyy yhdessä päätettäväksi. Yhdistymisen ennakoimat virat – erityisesti niiltä osin kuin ne eivät ole korvaavia – otettaneen vielä loppusuoralla tarkkaan syyniin.

Liperistä tulee isäntäkunta ja entistä paljon suurempi työnantaja, kun sosiaali- ja terveystoimen outokumpulaiset viran- ja toimenhaltijat siirtyvät Liperin työntekijöiksi ja palkkalistoille.
Toki Outokumpu maksaa oman osuutensa palkka- ja muista menoista; ne jyvitetään käytön mukaan. Kaupungin tiukasta taloustilanteesta kertoo se, että Outokumpu pyysi ja sai Liperiltä lomarahoille muutaman vuoden maksuaikaa. Tässäkin yhteydessä keskustellaan miljoonan euron potista. Hankkeessa ei ole kyse siis napeilla pelaamisesta.

Tarkat lukemat toteutusvaiheen talousvaikutuksista täsmentynevät viime vaiheen rutistuksessa. Kun ponnistuspohja on tehty riittävän selväksi, on tarpeellinen seuranta mahdollista maallikollekin. Kun lopullinen uusien virkojen ja toimien määrä ratkeaa, saadaan ennakoinnille riittävän tarkka pohja.

Kaikissa kunnissa ei Paras-hankkeen nimeä välttämättä plusmerkkiseksi mielletä. Sillä on ollut jo valmisteluvaiheessa tehokas työllistävä vaikutus kaikilla tasoilla. Kustannuksiakin on syntynyt.

Päällimmäisenä voisi tämäntyyppisistä hankkeista odottaa päällekkäisyyksien poistumisen ja toimintojen järkeistämisen myötä pelkkiä säästöjä. Käytännössä tuppaa kuitenkin käymään päinvastoin. Uudet toimintamallit ja yhteisten linjausten haku ohjelmisto- ja laitepäivityksineen nostavat kustannuksia.

Vähintään 20.000 asukkaan pohjan sosiaali- ja terveydenhuoltoon vaativa ”Paras-hanke” uhkaa ennakoinnin perusteella tuoda yhteensä 20-30 uutta virkaa tai tointa. Yhtälö tuntuu vaikealta, jos ei suorastaan mahdottomalta.

Vastapainona puntarissa on se, mitä etuja järjestely tuo kuntalaisille. Henkilöstön lisäksi laitteisiin investoidaan, mutta ainakin Liperin osalta kipeästi kaivattu terveysaseman uusiminen saa odottaa ainakin tulevalle vuosikymmenelle.

Miten palvelut kehittyvät, sen käytäntö aikanaan näyttää. Yksi kehityksen suunta on joka tapauksessa merkittävä linjamuutos vanhusten hoidossa. Reippaasti kasvava ikäihmisten määrä ja heidän hoitonsa aiotaan siirtää mahdollisimman pitkälle pois laitoksista kotona tapahtuvaksi. Tässä on kyse valtakunnallisesta linjauksesta.
Ikäihmisten hoitaminen kotona on hyvä vaihtoehto silloin kun se vain on inhimillisesti katsoen mahdollista ja turvallista. Uusi käytäntö tarkoittaa paitsi kotona asumista, myös kotiin annettavan hoidon lisäämistä.

Vastaa