Vapaa sana kuntalaisille

Liperissä on pyöritetty kuntalaistilaisuuksien sarjaa, josta viimeinen näytös oli maanantaina Roukalahdella. Kyse ei ole ainutlaatuisesta kierroksesta, sillä vastaavia on järjestetty jo usean vuoden ajan.

Se, että kunnan luottamus- ja virkamiesjohto ”rantautuu” taajamiin ja kylille ja kutsuu alueen väkeä koolle, on erittäin myönteinen asia. Tilaisuuksien kautta on mahdollisuus päästä vuorovaikutukseen muulloinkin kuin vaalivuosina.

Kuntalaisten omaa aktiivisuutta kaivataan lisää jatkuvasti kehittyvällä Ylämyllyllä ja nyt erityistarkasteluun otetulla kirkonkylällä. Viinijärven väki on osoittanut tälläkin kierroksella vahvan otteen keskusteluun ja kehittämiseen.

Taantuvalle kirkonkylälle tarvitaan sekä toimiva suunnitelma että sen tehokas toteutus. Nyt on tarpeen tarttua ohjaksiin eikä antaa virran viedä mukanaan. Edellytykset uusiin avauksiin ovat mm. ympäristön, liikenteen ja paljolti palvelujenkin osalta olemassa.

Yleensä kehittämisen kannalta parhaat ideat tulevat käytännön tasolta, kuntalaisilta; heiltä, jotka palveluja jatkuvasti käyttävät ja niiden mahdolliset puutteet heti havaitsevat. Rakentava palaute on erittäin tarpeellista ja kärkkäisiinkin kommentteihin pitää suhtautua sulattaen, jyviä niistä etsien. Usein niiden taustalla on todellinen huoli tai hätä jostain epäkohdasta.

Kuntalaistilaisuuksien painopiste on saattanut olla hieman liikaa ”luentopuolella”. On toki tärkeää kertoa kuntalaisille siitä, missä mennään ja mihin tähtäillään, sitä tietoa varmaan myös odotetaan. Vähintään yhtä tärkeä on vastaanottaa palautetta ja hakea kuntalaisilta kehittämisideoita.

Tässä ei ole kuitenkaan kierroksen suurin ongelma. Ongelmana on kuntalaisten saaminen aktiivisesti liikkeelle. Jos taajamatilaisuuteen tulee vähän alle tai vähän yli kymmenen kuntalaista, siitä ei synny kattavaa kuvaa yleisestä ilmapiiristä. Ideat, toiveet ja palautteet eivät nouse riittävässä määrin esiin. Parhaimmillaan tällainen tilaisuus antaisi kohtalaisen kattavan kuvan kuntalaisten ajankohtaisista ajatuksista ja sopivia tarpeita asuinympäristön kehittämiseen.

Liperin tilaisuuksista kunnanhallituksen kokouksen yhteyteen järjestetty roukalahtelaisten (ja tutjulaisten) kyläkuuleminen oli osallistujamäärältään suurin ja puheenvuoroiltaan vilkkain. Ilmeisesti siellä uskallettiin puhua myös suoremmin (kun lehdistö ei ollut paikalla). Roukalahtelaiset ovat aina olleet rohkeita keskustelijoita ja palautteen antajia.

Pohjoisemmassa Karjalassa, Nurmeksessa, on menty Liperiä pitemmälle. Siellä kutsutaan kuntalaisia koolle teemalla ”Vapaa sana”. Lähiaikoina nähdään, millaisen vastaanoton tämä kutsu saa.

Vastaa