Yritysmaailman markkinamiehiä

Yksi elinkeinoelämän ilonaiheista Liperissä on vammalalaisen VeXve Oy:n päätös sijoittua Välikankaan teollisuusalueelle. Tuotantotilat ovat rakenteilla ja uusia työpaikkoja on luvassa 15-20. Se tuo pientä lohtua takaiskuihin, joita mm. Perloksen alasajon mukana Liperiinkin kohdistuu.

Samaan luokkaan työntekijämäärässä yltää myös tuhkasta noussut Karelian Lihajaloste Oy, joka käynnistää vielä tässä kuussa tuotantonsa Ylämyllyllä. Yhtiö etsi sijoittumisvaihtoehtoja muualtakin, mutta päätyi omalle tontille, jossa pieni osa rakennuksista säästyi tulipalolta.

Näihin kahteen ratkaisuun liittyy kovin erilainen tausta ja historia, VeXven osalta lyhyt, Karelian Lihajalosteen jo huomattavasti pidempi.

VeXven sijoittumisessa Liperiin oli tavanomaisesta kaavasta poikkeava tausta. Yrityksen ratkaisuun vaikutti hyvinkin merkittävästi Välikankaan ”veturin” Mantsinen Groupin perustajan Veli Mantsisen panos. Hän toimi puhemiehenä ja houkutteli hyvin tuntemansa yrittäjän Liperiin.

Noin vuosi sitten palaneen Karelian Lihajalosteen kokemukset sijoituskunnastaan ovat olleet jo pitemmän aikaa toisensuuntaiset. Tyytymättömyys kärjistyi palon jälkeisiin neuvotteluihin yrityksen jatkosta. Yrityksen perustaja Martti Puustinen ei ole myöskään pitänyt kynttiläänsä vakan alla erimielisyyksistä puhuessaan.

Kysymys on yksittäistapauksista ja osin myös persoonista. Veli Mantsinen on esimerkki siitä, että yrittäjä voi olla kunnan kannalta kullanarvoinen markkinamies, jolla on laaja verkosto käsissään. Halutessaan hän voi pohjustaa Liperin kannalta merkittäviä ratkaisuja jatkossakin.

Yhtä lailla Martti Puustisen varauksellisella suhtautumisella voi olla toiseen suuntaan heijastava vaikutus. Joku yritys voi kääntää sijoituspaikkasuuntansa muuanne.

Yleisellä yritysilmapiirillä on merkittävä vaikutus sekä täällä toimiviin että tänne sijoittumistaan suunnitteleviin. Käsitys tämänhetkisestä tilanteesta ei liity pelkästään näiden kahden yrittäjän näkemyksiin, kannanottoja tulee kumpaankin suuntaan.

Positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen tai kehittäminen on iso haaste kaikille osapuolille. Yritysjohtajat ovat merkittäviä vaikuttajia, sillä heidän näkemyksensä syntyy kantapään kautta, suuntaan tai toiseen. Tyytyväiset yrittäjät ovat sellaisia markkinamiehiä, joita ei pelkillä esitteillä ja nettisivujen tiedoilla korvata.

Myönteistä Liperissä on mm. se, että yrittäjäyhdistys ja kunta ovat oppineet kulkemaan samalla puolella katua ja ovat hyvissä keskusteluväleissä. Tämä vauhdittaa osaltaan ilmapiirin kehittämistä hyvään suuntaan.

Vastaa