Korkeita lukuarvoja

Paikallislehti on aina ollut mieluusti ja tarkkaan luetun julkaisun maineessa. Se kilpailee vähintään tasapäisesti aamukahvipöydän suosituimman antimen asemasta. Monessa tapauksessa paikallislehteen tartutaan ensimmäisenä ja yleensä se palautuu käteen tarkempaan syyniin myöhemmin.

Äskettäin julkistettu paikallislehtien lukijatutkimus osoittaa vahvan suosion säilyneen, osin jopa korostuneen. Tilatun paikallislehden ilmoittaa
Kyselyyn vastanneista 15-79 -vuotiaista 61 prosenttia lukeneensa lehden kannesta kanteen tai lähes kokonaan. Vastaava lukema on maakuntalehdellä 38 ja ilmaisjakelulehdellä 25 prosenttia.

Paikallislehden lukee kahteen tai useampaan kertaan 45 prosenttia kyselyyn vastanneista. Esimerkiksi ilmaisjakelulehti palaa jatkotarkasteluun vain 18 prosentilla lukijoista. Paikallislehden säilyttää viikon tai pidempaan 71 prosenttia vastanneista.

Omaa asuinkuntaa koskevien asioiden seurannassa tilattu paikallislehti on omaa luokkaansa. Peräti 78 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää sitä parhaana tietolähteenä. Maakuntalehti jää 22 ja ilmaisjakelulehti 10 prosenttiin. Asuinkunnan kunnallisista asioista ja päätöksistä saa paikallislehdestä parhaiten tiedon 73 prosenttia vastanneista. Maakuntalehden kokee parhaaksi tietolähteeksi 18 ja ilmaislehden seitsemän prosenttia. Seurakunnan asioissa lukemat kulkevat paljolti samaa rataa.

Vastanneista 49 prosenttia ilmoittaa löytäneensä paikkakunnan päivittäistavarakauppojen tarjoukset parhaiten paikallislehdestä. Muiden painettujen viestimien lukemat jäävät kauas jälkeen.

Paikallislehti koetaan myös oman alueensa puolestapuhujaksi ja hengenluojaksi. Vaikka lehti ottaa tarvittaessa napakastikin kantaa yhteisiin asioihin, on kritiikissä sisällä rakentavat eväät. Alueen toimijoille ja ihmisille se on kaikenlaisen tiedon välittäjänä korvaamaton kanava.

Yhä kiihtyvässä mediakisassa tilatut lehdet ovat säilyttäneet loppujen lopuksi odotettua paremmin asemansa. Levikkiluvuissa on toki haasteita, mutta aikaansa seuraava maaseudun lukijakunta on pysynyt paikallislehdelleen uskollisena.

P.S. Tutkimukseen osallistui noin kolmasosa maan 143 tilattavasta paikallislehdestä. Kotiseutu-uutiset ei ollut tällä kertaa kyselyssä mukana. Tutkimuksessa haastateltiin yli 12.000 henkilöä. Tilaajana oli Suomen Paikallismediat ja tutkimuksen teki Tietoykkönen Oy. Raportissa esitetyt luvut ovat 53 tutkimuksen tulosten keskiarvoja.

Vastaa