Ilkivalta ja valvonnan vaikutus

Uutiset ilkivallasta ovat lisääntyneet huolestuttavalla tavalla ja keskittyneet näillä kulmilla paljolti Ylämyllyn alueelle. Paitsi määrä, myös ilkivallan kohteet antavat aiheen aiempaa huolellisempaan tarkasteluun.

Ilkivallanteot ovat yleensä heijastumaa muista ongelmista, tuskin vähäisimpänä osana nuorison syrjäytyminen. Kun ei päästä tekemään hyvää, lipsahdetaan muutaman kaljan jälkeen pahantekoihin.

Ilkivallan teon seuraukset ovat moninaiset. Tekijälleen ne ovat monessa tapauksessa pieni osa vakavampaa rötöstelyä, rikosten sarjaa. Ilmiön lisääntyminen kertoo siitä, että joillakin menee nyky-yhteiskunnassa entistäkin huonommin. Nyt taloudellisten menestystenkin määrä on ollut selvässä kasvussa.

Nämä rikokset tulevat nopeasti ilmi, mutta syyllisen löytäminen on hankalampaa. Liperissä kunta on tehnyt uuden linjauksen, ja päättänyt hankkia ison määrän kameroita, jotta tapausten selvittäminen helpottuisi ja tekijät saataisiin hoitoon tai lukkojen taakse. Toivottavasti tietoisuus valvonnan lisääntymisestä toimii myös ennaltaehkäisevänä tekijänä.

On sinänsä huono asia, jos valvonta alkaa ulottua joka paikkaan.Oikeilla asioilla liikkuvien yksityisyyden suojasta on huolehdittava edelleen. Oikein sijoitettuna, suunnattuna ja suojattuna kameroiden hankkiminen ja asentaminen puoltavat kyllä paikkaansa. Laiteinvestointiin tarvittavat rahat ovat menneet jo entisten jälkien korjaamiseen, mutta uusien vahinkojen välttämiseksi investointi osoittautunee kannattavaksi.

Ilkivallanteot ovat aiemmin kohdistuneet esimerkiksi likaamiseen ja pienehköjen vahinkojen tekoon mahdollisimman syrjäisessä paikassa. Nyt kohteet ovat sijoittuneet taajamiin ja pahimpana esimerkkinä päiväkoteihin. On rikottu ja sotkettu huoneita, ja on sytytetty aitaa palamaan. Tämä jonkinasteinen ”terrorismi” on tullut lähemmäs ihmisiä. Henkilövahingoilta on toki vältytty, mutta tietynlaista varpaillaanoloa ja hämminkiä tapaukset lisäävät.

Valvonnan tehostaminen ei yksin riitä, vaan itse ilmiöön ja sen taustasyihin on tarpeen paneutua kaikilla tasoilla ja etsiä siihen asiantuntijavoimin oikeita lääkkeitä. Kyse ei ole pelkästään paikallisesta ongelmasta. Hyvinvointivaltiossakin on syytä muistaa, ettei päästetä pahoinvointia valloilleen. Ilkivallan kasvu voi olla ensimmäisiä merkkejä muutoksesta huonompaan.

Vastaa