Mökkiläiset sopalla ja vaaliuurnilla

Liperi on merkittävä mökkiläispitäjä. Kesäasuntoja kauniissa järvimaisemissa, monessa tapauksessa isojen vesien rannalla on lähes 3.000. Niistä valtaosa on ei-liperiläisten omistuksessa.

Liperi on ollut eturivissä noteeraamassa mökkiläisten olemassaolon ja merkityksen paikkakunnalle. Mökkiläiset ja kesävieraat muuttavat koko ilmeen ja vilkastuttavat kaupankäyntiä. Kesäasukkaat käyttävät paikkakunnan tarjoamia palveluja ja välttävät kaupunkiinajon.

Yhteistyöstä kuntalaisten ja mökkiläisten saadaan molemminpuolinen hyöty. Kesäasukkaiden palvelujenkäytöllä saattaa olla elintärkeä merkitys joidenkin palvelujen säilymiselle tai kehittymiselle pitäjän taajamissa.

Halu käyttää palveluja riippuu tietysti niiden tasosta. Mökkiläisten ehkä osin erilaistenkin tarpeiden noteeraamisella olisi oma käytännön vaikutuksensa. Heistä saa helposti ”kanta-asiakkaita”.

Mökkiläistoimikunnan merkitystä on jonkin verran väheksytty ja sen päätäntävallan perään haikailtu. Olisiko sitten parempi, jos Liperissä olisi toimittu niin kuin monessa mökkikunnassa edelleen toimitaan? Olisi vain jätetty mökkiläistoimikunta perustamatta, tavoiteohjelma laatimatta, yhteiset tapaamiset järjestämättä jne.

Liperin mökkiläisillä on itselläänkin nyt entistä parempi mahdollisuus osoittaa järjestelmän tarpeellisuus (tai tarpeettomuus). Edessä on pian jo perinteeksi luettava rantakalailta sekä tämän kuun lopussa päättyvä mökkiläisvaali. Rantakalaa nautitaan yrittäjyys- ja vesipelastusteemalla Selkarannassa kirkonkylän kupeessa.

Mökkiläisiltaan odotetaan satamäärin osallistujia, jos sää vähänkin suosii. Vaalien äänestysprosentti on arvoitus, mutta varmasti se ainakin edellisistä vaaleista nousee. Ensimmäinen kerta oli harjoittelua, jossa tilapäinen toimikunta sai joka tapauksessa virallistetun kokoonpanon.

Vaikka ehdokkaita ei ilmaantunut tungokseen asti, saadaan vaalit aikaan. Mökkiläiset voivat osallistua vaaliin tuomalla kesäkirjeen mukana tulleen äänestyslipun mökkiläisiltaan. Sen voi lähettää myös postitse kunnanvirastolle.

Äänestäjien määrä on yksi mittari sille, miten mökkiläiset itse järjestelmän ja sen tarpeellisuuden kokevat. Hyvä osanotto ilman muuta korostaa valittavan toimikunnan merkitystä ja antaa sen kannanotoille uutta pontta.

Vastaa