Liitosselvitys loppusuoralle

Liperin ja Outokummun kuntaliitosselvityksessä (tai nyk. itsenäisyysselvityksessä) ollaan etenemässä loppusuoralle. Eilinen tiedote tosin viestii, että avoimia asioita on vielä runsaasti ja yksityiskohtien hiominen edessä päin.

Tiedotetta voisi tulkita myös siten, ettei palvelurakenteen ja lähipalvelujen järjestämisestä ole päästy oikeastaan lähtötilannetta pitemmälle. Kumpikin osapuoli halunnee pitää kuntalaisten kannalta tärkeät palvelut vähintään nykyisellä tasolla ja etäisyydellä. Kun päällekkäisyyksiä henkilöstötasolla ei poisteta, eivät kulut ole kutistumassa. Ainoaksi taloudelliseksi eduksi jäisi valtion tarjoama kertakorvaus.

Seuraavaksi asioita ja ongelmia puidaan molempien osapuolten yhteisessä valtuustoseminaarissa tämän kuun lopulla (30.5) , ja jos siellä ei päädytä aikalisän ottamiseen, esitysten tulisi olla valtuustokäsittelyssä vielä kesäkuun aikana.

Valtuustot eivät kuitenkaan päätä suoraan mistään kuntaliitoksista, sillä ainakin Liperissä päättäjät ovat sitoutuneet kuntalaisten kuulemiseen neuvoa antavan kansanäänestyksen verran. Tämä edellyttää laajahkoa tiedottamista ja vaihtoehtojen vaikutusten perusteellista selvittämistä.

Valtuustolla on tietysti mahdollisuus tehdä lopullinen päätös siinä tapauksessa, jos se ei katso selvitysten antavan aihetta jatkotoimenpiteisiin. Se tietää Liperin jatkamista nykyiseltä pohjalta itsenäisenä kuntana ja palvelujen kehittämistä seutuyhteistyössä Outokummun, Joensuun ja muiden naapurien kanssa.

Liperin ja Outokummun koko ajan tiivistyvään yhteistyöhön sosiaali- ja terveyspuolella itsenäisyysratkaisullakaan tuskin olisi käytännön vaikutusta. Siltä osin edellytetään vähintään 20.000 asukkaan yksiköiden luomista ja se tavoite myös toteutuu.

Jos selvitystyöryhmä ja sen jälkeen valtuustot päätyisivät esittämään Liperin ja Outokummun yhdistämistä, tarvitaan kaikkien esitykseen johtaneiden perustelujen avointa esiintuomista. Ratkaisun vaikutukset on ennakoitava mahdollisimman tarkasti, jotta kuntalaisilla on riittävät edellytykset ottaa kantaa asiaan.

On tietysti mahdollista sekin, että kuntalaisten kuuleminen lähtee selvityksessä esille tulleiden asioiden ja vaikutusten pohjalta ilman, että valtuusto ilmaisisi ennen tätä omaa kantaansa. Asetelma olisi jossain määrin erilainen kuin tilanteessa, jossa päättäjät jo esittäisivät kuntaliitoksen toteuttamista.

Päätös kuntalaisten kuulemisesta ja mielipiteen vakavasta huomioon ottamisesta on näin suuressa asiassa oikea ratkaisu. Heti alusta alkaen on selvityksen teko ja sen suunta jakanut voimakkaasti mielipiteitä kuntalaisten keskuudessa. Horjumista on ollut nähtävissä myös päättäjien omissa mielipiteissä erityisesti neuvottelusuunnan osalta.

On mielenkiintoista kaiken kaikkiaan katsoa millaisia tuloksia selvitys sisältää. Kuntaliitos on vaikutuksiltaan joka tapauksessa merkittävä, eikä tunnetekijöiden vaikutusta itsenäisyydestä luopumisesta päätettäessä voida vähätellä.

Lyhyehkö selvitysaika saattaa houkutella ottamaan jatkoaikaa. Toisiko aikalisä kuitenkaan merkittävää lisäarvoa päätöksenteolle? Jos etenemissuunta – puoleen taikka toiseen – näyttää selvältä, vapauttavat nopeat päätökset energiaa muihin tärkeisiin projekteihin.

Vastaa