Syvän roudan tiellä

Kun samasta asiasta kuulee riittävän määrän huomautuksia, ei siihen voi olla tarttumatta. Tältä paikalta tarttuminenkin on tosin vain sanallista muistuttamista, joka kyseisen asian osalta on kaiken lisäksi vanhan toistoa. Ongelman kuntoonlaitto suunnitteluineen ja määrärahoineen on kunnallisen päätöksenteon takana.

Se ongelma, johon Liperin kirkonkylällä liikkuva vuodesta toiseen törmää, on Keskustien kunto. Sen hoito on enimmäkseen jätetty kahta puolen pahimman heiton vuosittain pystytettävän routavauriomerkin varaan.

Routa ei pysy koko kesää, mutta routavauriomerkki kyllä pysyy, tosin pysyvät tien epätasaisuudetkin. Se, kuuluuko kyseinen merkki vilkkaasti liikennöidylle läpikulkuväylälle, onkin kokonaan eri juttu. Aikanaan epäonnistunut väylä olisi ainakin pahimmilta osiltaan pitänyt korjata jo ajat sitten.

Keskustien perusparannus – tai ainakin osittainen korjaus – ei ole talousarviossa tälle vuodelle. Eikä tieosalle ole valmiita suunnitelmia – määrärahoista puhumattakaan.

Ensi vuoden budjetin valmistelu on nyt käsillä ja viimeistään tässä vaiheessa odottaisi tositoimien alkavan. Ei tuota paikkaa, jossa jokainen auto enemmän tai vähemmän nyökkää ja kolahtaa, ole mitään perusteita enää jatkossa liikennemerkein korjata.

Työmiehiä ja koneita on tielle odotettu puolenkymmentä vuotta. Pahin ongelmapaikka on ollut joka kevät ja kesä sama, vaikka kaavatiemäärärahoja on kirkonkylän osalta ”parhaina vuosina” jäänyt jopa käyttämättä suunnitelmien puuttuessa.

Vähin mitä tienkäyttäjät odottavat, on suunnittelumäärärahan varaaminen tulevaan talousarvioon. Keskustien voisi tarvittaessa korjata kahdessa osassa; ensimmäisenä jo ensi kesäksi/kesänä routavauriomerkkiä vaativan kohdan ja seuraavana kehnopäällysteisen ja epätasaisen vajaan kilometrin pätkän kokonaisuudessaan.

Ongelmasta voi vetää vai yhden positiivisen johtopäätöksen: sen verran ajoneuvo montussa nyökkää, että se rajoittaa nopeuksia kirkonkylän pääväylällä. Jospa korjaamattomuuteen on päädytty tavoitteena säästää korokkeiden, esteiden tai muiden hidasteiden rakentamisesta kyseiselle tielle? Nämäkin turvallisuustekijät on syytä ottaa huomioon uutta suunniteltaessa.

Jos Keskustien pikaisen korjaustarpeen tiivistää kolmeen kohtaan, nämä ovat: 1) joka kesä hiekkaa ja pikeä vaativat samat pahat painaumat ja uurteet, 2) vilkas läpikulkuliikenne ja palvelujen saavutettavuus, 3) imagolliset tekijät, kuntakuvan ylläpito ja luominen.

Vastaa