Mira Loposen mukaan ViU antaa mahdollisuuden pesiksen harrastamiseen yhä laajemmalle joukolle.