Tuomas Lius käyttää teostensa lähdeaineistona muun muassa sanomalehtiä.