Ylämyllyllä näytteet annetaan Honkalampi-keskuskella.