Opintoretket ovat entiseen tapaan mahdollisia hankerahoituksen avulla. Arkistokuva Liperin koulun Erasmus-hankkeen matkalta.