Tapio Hämäläinen ja Teuvo Nousiainen siirsivät käsikäyttöiset myllynkivet parempaan talteen.