Maila Lappalainen (vas.), Maija Parviainen, Riikka Saukkonen-Pietarinen ja Liisa Lappalainen kuuluvat Roukalahden marttoihin.