Pöty Aarnio ei pitkään vanhene yhden ristikon täyttämisen aikana.