Liperi pitää voimassa rakennuskiellon yksityismaille

MIELIPIDE Suuri osa maamme kunnista rajoittaa rakentamista yksityisten maanomistajien maille ns. emätilaperiaatteen avulla. Se otettiin yleisesti käyttöön sodanjälkeisinä vuosikymmeninä rajoittamaan tuolloin kunnissamme rasitteeksi koettua sodan jaloista paenneen siirtoväestömme asuttamista.

Nyt, kun suotuisa asukaskehitys on kääntymässä kuntien olemassaolon edellytykseksi, emätilaperiaatteen kaltaisista rakennuskielloista onkin syntynyt esteitä asukkaiden ja yrittäjien saamiselle. Vaikka rakentaminen olisikin järkevää, niin emätilaperiaate kieltää sen. Liperin kunnanhallitus hylkäsi kesäkuussa 2022 kuntalaisaloitteen yksityismaiden vapauttamiseksi rakentamiselle jättämällä emätilaperiaate pois käytöstä.
Kunta sallii uusia rakennuspaikkoja emätilaperiaatteen asutuskieltomaille antamalla maanomistajien kaavoittaa tilansa. Kaavoitus ei kuitenkaan ole maanomistajille kovin käytännöllinen vaihtoehto, koska siitä saattaa joutua maksamaan jopa rakennuspaikan maan arvoa enemmän.
Kunta toki hyötyy uusista rakennuspaikoista pitkäaikaisesti veroina, uusina asukkaina, työpaikkoina ja palveluiden säilymisenä, mutta kunta ei kaavoita uusia rakennuspaikkoja yksityismaille.
Kunnan oma kaavoitus tavallisesti suosii taajamarakentamista haja-asutusalueiden kustannuksella. Emätilaperiaatteesta luopuminen antaisi myös pienten kylien kehittyä ja säilyttää palvelujaan.
Joskus emätilaperiaatteen säilyttämistä on kunnissa perusteltu rantarakentamisen rajoittamisella. Tähän emätilaperiaate toimii huonosti, koska se yksityismaiden rakennuskieltona rajoittaa uusia asukkaita ja yrittäjiä houkuttelevia rakennuspaikkoja koko kunnan alueella.
Elinvoimaisena pysymään pyrkivän kunnan asukaskehitykselle vähemmän vahingollisia tapoja rantarakentamisen rajoittamiseen ovat kunnan oma rantapaikkamitoitus lukuisine muine jo käytössä olevine rantarakennusrajoituksineen.
Kaupungeissa rakentamista ei yleensä rajoiteta emätilaperiaatteella, vaan useimmat hyvät rakennuspaikat ovat käytettävissä. Rantanäkymästä pitävä löytääkin usein asuinpaikkansa helpommin kaupungeista, kuin kunnista. Tämä on osaltaan kiihdyttänyt maaltamuuttoa, kuntiemme tappioksi.
Juha Hartikka
Liperin kunnan varavaltuutettu
ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *