Pertti Vänskä näyttää harjoitustaulua, josta on helppo havaita osumaan vaadittava tarkkuus.