Suoraa säästöä yhtenäisen peruskoulun malli tuo rehtoria avustavien opettajien korvausten sekä erillisten hallinnollisten työtehtävien korvausten poistumisen kautta.