Nuorten kynästä: Koulupäivät ovat liian pitkiä

Koulupäivät ovat liian pitkiä, koska nuoret ovat koulupäivän jälkeen väsyneitä ja uupuneita.

Oppilaiden mielestä olisi parempi, jos viikossa olisi 20 tuntia koulua, eli neljä tuntia päivässä. Nuorilla olisi enemmän vapaa-aikaa ja aikaa erilaisille harrastuksille. Nuoret palautuisivat paremmin, jonka seurauksena he jaksaisivat paremmin.

Mielestämme koulupäivää voisi lyhentää poistamalla valittuja tunteja, joita on eniten viikossa. Vähennettäviä oppiaineita voisi olla matematiikka, äidinkieli, kemia ja fysiikka. Aineita voisi tiivistää ja jättää turhat asiat pois, esimerkiksi matematiikan ja fysiikan voisi yhdistää yhdeksi oppiaineeksi. 

Musiikin voisi jättää pois, koska sitä oppii koulun ulkopuolellakin.

Koulupäivän lyhentäminen vähentäisi oppilaiden stressiä ja helpottaisi jaksamista koulussa.

Aleksi Kokko, Manu Hämäläinen 

ja Weeti Byckling Ylämyllyn yläkoulusta

Vastaa