Virta – Vireyttä ja toimintaa alueelle -hankkeen yhtenä tavoitteena on verkostoida alueen seuroja.