Pilottikokeilussa kiinteistöhoitoapua tarjotaan muun muassa lumitöihin.