Jari Meronen (vas.), Juha Meronen ja Ilkka Jokinen ovat tyytyväisiä kotahankkeen onnistumiseen.