Kirkkolahdelle pumpataan keväisin vettä Konttilansalmen alueelta. Taustalla keskellä pumppaamo.