Vuosina 2018–2022 Liperissä tapahtui useampia hirvi- tai kaurisonnettomuuksia karttaan merkityillä tieosuuksilla. Lähde: Riistakeskus ja Ramboll Finland Oy:n kartta-aineisto.